Disse stiller til valg for Venstre i Bergen!

Per-Arne Larsen, Ingrid Nergaard Fjelstad og Ole Martini topper Venstres valgliste i Bergen. , Foto: Miriam Seim

Bergen Venstre er klar med valglisten for 2023.  Se alle navnene her!

Et åpent nominasjonsmøte der alle medlemmer hadde stemmerett har vedtatt følgende valgliste for lokalvalget neste år, med fem forhåndskummulerte kandidater.

Plassering Navn Bydel
1. Per-Arne Hvidsten Larsen  Åsane
2. Ingrid Nergaard Fjeldstad Fyllingsdalen
3. Ole-Ansger Nepomuk Martini Bergenhus
4. Grete Line Simonsen Bergenhus
5. Heine Johansen Bergenhus
6. Astrid Knutsen Hårstad Bergenhus
7. Amalie Lovise Fuglum Bergenhus
8. Øystein Skofteland Laksevåg
9. Morten Nødtvedt Fana
10. Miriam Louise Seim Bergenhus
11. Anders Waage Nilsen Årstad
12. Anne Karin Berge Arna
13. Kjersti Enerstvedt Bergenhus
14. Kjell-André Skilbrei Johannesen Arna
15. Tor-André Malnes Femtehjel Fana
16. Thea Moen Flølo Åsane
17. Øyvind Vik Bergenhus
18. Gard Aasmund Skulstad Johanson Årstad
19. Saima Naz Akhtar Bergenhus
20. Marit Solhaug Gjerstad Åsane
21. Sofie Bratt Bergenhus
22. Harald Queseth Åsane
23. Knut Camillo Tornes Fana
24. Øystein Sletten Arna
25. Tom Legdani Hiis Bergh Bergenhus
26. August Simonsen Bergenhus
27. Peder Lofnes Hauge Årstad
28. Njaal Neckelmann Årstad
29. Marthe Finstadsveen Bergenhus
30. Agnes Hoshovde Bernes Fyllingsdalen
31. Anders Skoglund Åsane
32. Galo Austegard Bergenhus
33. Anders Wallacher Haukås Fyllingsdalen
34. Anne Marit Soltveit Pettersen Fyllingsdalen
35. Geir Sæbdal Fana
36. Elisabeth Vannebo Bergenhus
37. Nina Hvidsten Åsane
38. Erling Birkeland Fana
39. Gro Gjelsvik Fana
40. Hanne Kvilhaugsvik Årstad
41. Jo Einride Lid Lerheim Fana
42. Anton Børre Engen Fyllingsdalen
43. Lars Jacob Hove Fyllingsdalen
44. Margareth Hjartåker Åsane
45. Jarle Stubhaug Andersen Åsane
46. Gunn-Vivian Eide Bergenhus
47. Nils Olav Kvam Fana
48. Ruben Dalseide Bergenhus
49. Runar Bjørkvik Mæland Årstad
50. Stig Waage Fana
51. Tallak Liavåg Rundholt Årstad
52. Tore Holmesland Åsane
53. Trude Sletteland Bergenhus
54. Åsta Årøen Laksevåg
55. Olav Balandin Bergenhus
56. Jarl Giske Årstad
57. Karl Erik Bernt Ytrebygda
58. Marianne Kristvik Holmedal Fana
59. Pascual Strømsnæs Årstad
60. Ruth Marie Donovan Fana
61. Sindre August Horn Bergenhus
62. Espen Viddal Bergenhus
63. Arild Horn Årstad
64. Anne Hunderi Bergenhus
65. Christer Mathias Liessem Bendixen Laksevåg
66. Idun Kristine Bortne Fana
67. Marius André Svee Solberg Bergenhus
68. Sofie Skauvold Hansen  
69. Magnus Lode  
70. Geir Kjell Andersland Fana