Bystyreprogrammet

Foto: iStock

Som Oslos liberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Vår visjon er en grønnere, friere og rausere by.

Det er utgangspunktet for dette programmet.

Se programmet her

Vi skal gjøre Oslo til en foregangsby i klima- og miljøpolitikken.

Da må det bli enklere og billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Derfor vil Venstre ha billigere og bedre kollektivtransport, og gjøre byen tryggere og mer tilgjengelig for syklister og gående. Samtidig skal vi stanse nedbyggingen av natur, og ta vare på Marka, parkene, elvene og Osloorden.

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Oslo.

Som liberale er vi opptatt av å gi barn og unge en utdanning og oppvekst som skaper like muligheter for alle. Venstre satser på skolen fordi kunnskap er nøkkelen til å løse utfordringene vi står overfor og utjevne sosiale forskjeller. Slik danner vi grunnlaget for at folk kan leve frie og gode liv.

Noe av det beste med Oslo er at vi har kultur for enhver smak, sjarmerende butikker og kulturbygg i verdensklasse, store smaksopplevelser og små nabolagskafeer, brennende idrettsglede og steder å nyte roen. Derfor heier vi på ildsjeler som beriker byen, på et fritt og mangfoldig kulturliv og på dem som vil skape en arbeidsplass for seg selv og noen til.

Vi vet at Oslo blir best når alle gode krefter bidrar og kommunen spiller på lag med næringslivet, frivilligheten og innbyggerne.

Oslo skal være en raus og inkluderende by med plass til alle, uavhengig av bakgrunn, legning, livssyn, kjønn, alder, funksjonsevne og livssituasjon.

Derfor er Venstre opptatt av å stå opp for de som trenger det mest. Vi skal bekjempe fattigdom og rasisme, og stille opp for sårbare grupper som i altfor lang tid har blitt møtt av det oentlige med moralisme og stengte dører.

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet og fellesskap, mot enkle populistiske løsninger.

Når du velger Venstre er du med på å støtte opp om de liberale verdiene.

Vi håper du vil bli med på laget. Godt valg!

Se programmet her