Minneord: Per Flatberg

Per var aktivisten som med stolthet ble dømt for oppvigleri for sitt engasjement mot utbyggingen av Alta- og Kautokeinovassdraget. Men han var også mannen som mottok kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats i naturvernsaker. (Foto: Naturvernforbundet)

Det var med stor sorg vi mottok nyheten om at naturverneren og politikeren Per Flatberg var gått bort. Per var en bauta både i Venstre og i den norske miljøbevegelsen.

Per var aktivisten som med stolthet ble dømt for oppvigleri for sitt engasjement mot utbyggingen av Alta- og Kautokeinovassdraget. Men han var også mannen som mottok kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats i naturvernsaker.

Han var en nøkkelperson i folkeaksjonen mot utbygging i Alta- og Kautokeinovassdraget. Den omfattende men fredelige sivile ulydighetsaksjonen skulle bli et vendepunkt for norsk vassdrags- og naturvernspolitikk. Folkeaksjonen økte også bevisstheten om samiske rettigheter.

Per var alltid på naturens side, og var sterkt medvirkende til at Venstre ble et miljøparti. Han skal ha mye av æren for partiets vernepolitikk for vassdrag. Han ville «få folk til å forstå verdien av vår vassdragsnatur», som han sa i et innlegg under Miljøfestivalen, for mange år siden.

Per var en stor ressurs i Venstre gjennom hele livet. Først som en sentral pådriver for miljøvern, menneskerettigheter og klima i Nord-Trøndelag Venstre. Deretter både kommunestyrerepresentant i 16 år og varaordfører i Lørenskog. Per fortsatte å dele sin kunnskap og erfaring med lokallaget i Lørenskog.

Da Per for to år siden mottok Lørenskog kommunes miljø- og bærekraftpris, hadde han en klar oppfordring til dagens barn og unge: “Det er dere som er framtida, og som må passe på at Lørenskog får en miljøvennlig og bærekraftig utvikling.”

Vi sitter igjen med gode minner om det smittende engasjementet for naturvern, og kunnskapen han med glede delte med de rundt seg. Per gav seg aldri og ofret mye for sakene han brant for. Det takker vi han for.

Vi lyser fred over Pers minne.

Guri Melby