Sende 13-åringer i fengsel?

Brage Kåsa Skarstein, 7. kandidat for Asker Venstre og leder i Asker og Bærum Venstre, tar til motmæle mot forslag om å sende ungdom under 18 år i ungdomsfengsel og å senke den kriminelle lavalder. Bakgrunnen er vold og grove trusler i en del av et ungdomsmiljø i Heggedal den siste tiden.

Brage Kåsa Skarstein ser at situasjonen i Heggedal er alvorlig, og mener det er bra at politi og kommune er inne med tunge ressurser. Men vi må ikke glemme at ungdom som begår kriminalitet gjerne er sårbare, og trenger andre tiltak enn straff dersom målet er at vi skal unngå mer kriminalitet, sier han. Brage viser til at kriminalitet blant ungdom har sunket siden 2000-tallet, i takt med at man har tatt i bruk alternative straffereaksjoner som ungdomsstraff.

At barn og unge ikke kan føle seg trygge i sitt eget nærmiljø, er hårreisende og trist.

FNs barnekonvensjon slår fast at å sende barn under 18 år i fengsel skal være siste utvei. Barneombudet mener at barn og unge under 18 år ikke bør sendes i fengsel i det hele tatt.

Les Brages innlegg i sin helhet her, i form av faksimile fra Budstikka 29. november:

Faksimile Budstikka 29. november 2022.