Et budsjett for bærekraft

MDGs gruppeleder Jo Inge Buskenes og Venstres Ole Andreas, er enige om budsjett og handlingsprogram 2023-2026. , Foto: Øystein Smidt

MDG og Nes Venstre fremmet felles budsjettforslag i kommunestyret 13. desember 2022. Se forslaget i sin helhet her.

For Venstre og MDG er en bærekraftig samfunnsutvikling det sentrale, miljømessig så vel som økonomisk og sosialt.

Av hensyn til kommunens langsiktige økonomi kutter vi investeringer for 365 millioner kroner de neste fire åra, dette for å motvirke et nivå av belåningsgrad og renteutgifter som ikke er holdbart.

Følgelig reduserer vi også med ca. 26 millioner kroner på drift i samme tidsperiode, hvorav mesteparten av innsparingene er finanskostnader. Vi forventer også at en nyansatt “søkolog” tjener tilbake sin egen lønn med minst fem-gangen i diverse tilskudd fordelt på ulike kommunalområder.

Av hensyn til klima og miljø må vi å styrke administrasjonens oppfølging av kommunens klima- og energiplan med en stilling, vi går inn for å samarbeide med Ullensaker om restaurering av Jødahlsmåsan, og vi skal få på plass en egen plan for å sikre naturmangfoldet i kommunen.

Forebygging blant barn og unge var vi tidlig ute med å flagge at var svært viktig for oss i denne budsjettrunden. Vi reverserer derfor kommunedirektørens foreslåtte kutt på blant annet forebyggende team og svømmeopplæring.

Videre satser vi på å styrke skolene med ekstra midler til nye læremidler, samt at vi vil sikre flere lærere ved å øke bl.a. ansettelsestillegget.