Vil du bli en del av fylkesstyret til Rogaland Venstre?

Rogaland Venstre fylkesårsmøte 2019
foto: Venstre

På årsmøtet i Rogaland Venstre i mars skal vi velge nye styremedlemmer. Leder, de to nestlederne, ett styremedlem og 5 varamedlemmer er på valg.

Valgkomiteen har så vidt startet sitt arbeid. Vi har selvsagt sendt forespørsel til de som har vervene i dag, og bedt de gi tilbakemelding om de stiller til gjenvalg eller ikke. Lokallagene er også blitt oppfordret til å komme med forslag til kandidater.

Nå lurer valgkomiteen på om det er noen av våre medlemmer som ønsker tillitsverv i Rogaland Venstre, eller som har forslag til kandidater som vi bør spørre. Om du ønsker å påta deg tillitsverv, eller har forslag til kandidater, send gjerne en henvendelse til leder i komiteen, May Britt Vihovde.

Hun har e-post adresse [email protected]. Kan også kontaktes på telefon 930 63 649