Tenk dere om! (Skolestruktur)

Stiklestad skole, Brita Kleven Thorsvik

«Vi må bygge for det reelle elevtallet» sier ordfører Pål Sverre Fikse (SP). «Ellers vil kommunestyret som kommer etter oss være nødt til å ta stilling til om Vuku barneskole i framtiden skal legges ned». Dette sa han i diskusjonen om bygging av ny skole på Stiklestad i siste formannskapsmøte.


Innlegg Innherred den 13,12.2023

Men er det avklart at bygging av ny skole på Stiklestad med plass til 230 – 250 elever, sikrer skole i Vuku i framtiden? Kan vi ikke i stedet risikere at vi må ta stilling til utvidelse av Stiklestad skole på bekostning av Vuku skole på et senere tidspunkt, med begrunnelse at det er kort veg mellom Vuku og Stiklestad? Hva med Ørmelen skole?  Betyr ny skole på Stiklestad nedlegging av Ørmelen skole?

Etter prognosene er det behov for 997 elevplasser i barneskolen i 2026/27.  Verdalsøra har plass for 350, Vinne 350, Ørmelen 350 og ny skole på Stiklestad 230/250 som erstatter 350 plasser som det er i dag.  I alt 1280/1300 elevplasser som sammen med Vuku sine 175 plasser blir 1455/1475. Det blir langt flere enn det prognosene sier det er behov for. Er det Ørmelen og Leksdal skole som skal legges ned når Stiklestad skole står ferdig?

Den valgte løsningen med ny skole på Stiklestad vet vi ikke prisen på. (Ny skole med 350 elever på Stiklestad er kostnadsberegnet til minst 333 mill). Det vi vet er at 230/350 elevplasser koster langt mer enn om det ble satset på renovering av Ørmelen skole. For en pris på 175 mill. til renovering av Ørmelen skole vil vi ha en skole med plass til 350 elever.

Hvorfor velges ikke en skolestruktur som krever minst mulig låneopptak og som binder opp minst mulig til renter og avdrag? Penger som i stedet kan bli brukt på innholdet i skolen. I avisene er det flere innlegg fra lærere og foreldre som er bekymret for nedskjæringene som skjer i skolen allerede neste år.  Vi mener det er viktigere med mer ressurser til ansatte i skolen enn nye skolebygg. Derfor mener vi det må gjøres en grundig vurdering av hva det gir av reduserte investeringer ved å satse på Ørmelen skole i stedet for ny Stiklestad skole og hva det vil gi av økte midler til driften av skolene våre.

Vi mener også at det skulle vært tatt mer hensyn til skolens betydning i bygdene.  Det betyr at vi ønsker omkamp om Leksdalsskolen.  Det er et viktig element i spørsmålet om hvor vi ønsker at det skal bo folk, og visjoner om hvordan distriktet utenfor bykjernen skal utvikle seg.

I debatten i formannskapet den 08.12 sa Jorunn Daling (Ap) at hun følte at skolesaken går for fort, og at det ikke tenkes over konsekvensene.  Det er vi helt enige i.  Også Snorre Sandnes (H) følte at han ikke visste hva vi går til med skoleutbygginga. Spaden er ikke satt i jorda enda og det er tid for å tenke seg om en gang til. Vi oppfordrer sittende kommunestyre til å bruke mer tid og finne fram til en løsning som er best for mange år framover.

Brita Kleven Thorsvik, leder Verdal Venstre