Oslo Venstres årsmøte 2023

Foto: VHO

Velkommen til årsmøtet i Oslo Venstre

Årsmøtet i år finner sted på Oslo Scene (gamle Håndverkeren) fredag 10. og lørdag 11. februar. På denne siden finner du både praktisk informasjon og sakspapirer.

Møtebok: Klikk her for å laste ned sakspapirene

Politiske uttalelser: Endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen

Sted: Oslo Scene (gamle Håndverkeren), Rosenkrantz’ gate 7 (inngang fra Kristian IVs gate)
Tid: Fredag 10. februar kl. 17.00-21.00 (registrering fra kl. 16.00) og lørdag 11. februar kl. 09.00-17.00

Møt opp i god tid for å unngå kø før møtestart.

Bystyreprogram:

Årsmøtet skal i år vedta bystyreprogram for Oslo Venstre for perioden 2023-2027. Her kan du lese programkomiteens utkast til program og endringsforslag som er sendt inn fra medlemmer, bydelslag og sideorganisasjoner.

Frister:

Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer, politiske uttalelser, endringsforslag til politiske uttalelser, endringsforslag til bystyreprogrammet eller andre forslag til årsmøtet har gått ut.

Årsmøtefest!

Lørdag kl. 18 er du invitert til årsmøtefest! Festlokalet ligger i samme bygg, i mellometasjen mellom 1. og 2. etasje. Det blir fest og moro, og mulighet til å kjøpe drikke i baren. Vi spanderer pizza, men for å unngå matsvinn ber vi om at de som ønsker pizza melder fra om det gjennom dette skjemaet.

Årsmøtet skal behandle disse sakene:

ÅM-01 Åpning og konstituering
ÅM-02 Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅM-03 Godkjenning av dagsorden med kjøreplan
ÅM-04 Generell politisk debatt
ÅM-05 Vedtekter
ÅM-06 Politiske uttalelser
ÅM-07 Bystyreprogram 2023-2027
ÅM-08 Styrets årsmelding for 2022
ÅM-09 Kontrollutvalgets rapport for 2022
ÅM-10 Årsregnskap for 2022
ÅM-11 Innkomne saker
ÅM-12 Avslutning

Sakspapirene sendes kun ut elektronisk. Dersom du trenger fysiske sakspapirer til møtet, kan du gi beskjed om det på forhånd til [email protected].

Delegatene oppfordres til å sette seg godt inn i sakene som skal behandles på årsmøtet før møtestart.

Spørsmål?

Kontakt sekretariatet på e-post [email protected] eller telefon 22 40 43 73.