Møteplan for vårhalvåret 2023

Rådhuset Møterom 2.etg. kl.18.00 samme uke som det er kommunestyret

Mandag 30.januar

Mandag 13.mars

Mandag 24.april

Mandag 22.mai

Mandag 12.juni med avslutning før sommeren.

HUSK:

NOMINASJONSMØTE onsdag 8.februar kl.18.00

Møterom Rådhuset 2.etg.

Vi lager egen plan for valgprogram-møter og valg-opplegg.