Helsepersonell i framtida: – Vi må frigjøre hender til omsorg

Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Venstre., Foto: Helle Frogner

Helsepersonellkommisjonen har lagt fram en rapport som sier at framtidas helsetjenester må løses uten flere ansatte. Vi må jobbe mer effektivt, automatisere mer og fordele oppgavene bedre. Venstres Alfred Bjørlo ber helseministeren følge opp raskt, og legge fra seg de ideologiske brillene.

– Vi er i en alvorlig situasjon med tanke på fremtidens helsetjenester. Venstre har lenge understreket behovet for å se vekk fra profesjonskampen og delegere oppgaver bedre mellom ulike yrkesgrupper. Det finnes mye uutnyttet potensiale i bedre oppgavefordeling, sier Bjørlo, som er helsepolitisk talsperson for Venstre.

Han mener rapporten må tas på alvor, og at det haster å ta grep:

– Jeg forventer at helseministeren følger opp rapporten så raskt som mulig. Mitt råd til Kjerkol er å bruke energien på å rekruttere og beholde helsepersonell i helsesektoren og se på hvordan private kan bidra mer inn i offentlig oppgaveløsning. Dette vil løse langt mer enn det ideologiske kjøret hun har rettet mot ideelle og private – viktige bidragsytere og avlastere i en offentlig betalt helsetjeneste.

Det går en grense for hvor fort helsearbeiderne våre kan løpe.

Utvalget viser til at Norge allerede har en mye høyere andel av befolkningen ansatt i helse- og omsorgstjenesten enn sammenlignbare land. Det er ikke mulig å bare fortsette å rekruttere, heller ikke av utenlandsk arbeidskraft. Framover må vi derfor jobbe smartere, se på nye måter å organisere oss på og ta i bruk mer velferdsteknologi og kunstig intelligens. Dette gjelder særlig de oppgavene hvor menneskelig kontakt ikke er verdifullt.

– Det går en grense for hvor fort helsearbeiderne våre kan løpe. Vi kan ikke risikere at folk slutter av utmattelse. Samtidig må vi erkjenne at det ikke er nok folk til å fylle alle behov. Vi ta i bruk ny teknologi raskere, slik at vi frigjør hender til omsorg, sier Bjørlo.

Han avslutter:

– I samarbeid med de ansatte må vi også se på mer fleksible turnusordninger og total arbeidsbelastning. Vi må sørge for at helsearbeidere blir i stillingene sine. Klarer vi det, har vi kommet langt.