Stavanger Venstres valgprogram 2023-2027

Foto: Joachim Steinbru

Under årsmøtet vårt i januar vedtok vi kommunevalgprogrammet vårt for 2023-2025. Et program som skal ta Stavanger framover.

Som Stavangers liberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig
som vi tar vare på naturen og hverandre. Venstre ønsker et inkluderende samfunn der alle gis reelle
muligheter til å leve det livet de ønsker og til å ta aktivt del i samfunnet uavhengig av hvem de er, hva
de tror på eller hvem de elsker.

Venstre er et utålmodig og samfunnsbyggende parti. Vi skal framover, ikke bakover. Hva det betyr vil
du finne flere konkrete svar på i programmet – innen alt fra skole og utdanning, klima og miljø,
byutvikling, helse og velferd til kultur, idrett og frivillighet.

Les programmet her: Stavanger_Valgprogram-2023-2027