Bli med på Bergen Venstres medlemsundersøkelse!

Diagram for andelen innbyggere som opplever å ha nok informasjon til å ta et standpunkt i kommunereformspørsmålet, Opinion

Kjære Venstremedlem i Bergen!

Vi er godt i gang med planleggingen av valgkampen til høsten, og i den forbindelse ønsker vi veldig gjerne å få dere medlemmers synspunkter på en del politiske spørsmål og avveininger. Svarene du gir vil være et viktig bidrag inn i valgkamputvalgets strategiske manøvrering i den lange og korte valgkampen. Vi håper derfor du vil ta deg 5-10 minutter til å svare på denne medlemsundersøkelsen

Erlend Horn
Leder av valgkamputvalget i Bergen Venstre