Uttalelse: Vi står med ytringsfrihetsforkjempere i Kina

Grunnleggende menneskerettigheter brytes kontinuerlig av de kinesiske styresmaktene. Politisk opposisjon og regimekritikk blir besvart med sanksjoner som rettighetsinnskrenkinger og i flere tilfeller strafferettslige følger. Rettigheter som adopteres og etterstrebes i de aller fleste land, følges i svært liten grad i Kina, og de politiske og sivile rettighetene har den siste tiden vært under sterkt press.

Uttalelse vedtatt av Venstres Landsstyre 5. februar 2023

Særlig innskrenket er ytringsfriheten. Journalister, aktivister, regimekritikere og det kinesiske folket generelt utsettes for streng sensur og overvåkning. Internering og fengsling er ytterligere virkemidler som tas i bruk for å kneble dem som våger å ytre et ønske om endring. Den svensk-kinesiske forfatteren Gui Minhai er en av dem som har vært utsatt for slik behandling.

I 2015, og igjen i 2018, opplevde han bortføring og arrestasjon som følge av sin regimekritikk og kamp for å skape demokratiske reformer i landet. Han er kjent for å ha skrevet bøker med kritisk innhold om Kinas ledere, blant andre president Xi Jinping. Til tross for Kinas begrunnelser for fengslingen, er det liten tvil om at det er kritikken av styresmaktene han er fengslet for.

Siden pågripelsen i 2015 har det vært svært lite tilgjengelig informasjon om ham, og etter at han i 2020 fikk en fengselsdom på̊ 20 år, har situasjonen hans vært uviss. Det er krevende å verifisere rapporter om behandlingen han opplever i fengsel grunnet mangel på åpenhet og transparens, og fordi den informasjonen som kommer fra fengselsvesenet er lite troverdig. Fengselsforholdene i Kina er riktignok kjent for å være svært dårlige, og forekomst av tortur er dokumentert.

Kinesiske myndigheters altomfattende sensur og brutale behandling av regimekritikere er alvorlige brudd på menneskerettighetene, og indikerer en forakt for demokratiske prinsipper. Det er nødvendig at det internasjonale samfunnet fordømmer og innfører sanksjoner mot Kinas kontinuerlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. FNs menneskerettsråd har for eksempel, i sin 16 år lange historie, aldri vedtatt en resolusjon som kritiserer Kina. Det kan ikke aksepteres.

Venstre vil:

  • Fordømme Kinas brutale behandling av ytringsfrihetsforkjempere
  • Kreve umiddelbar løslatelse av Gui Minhai og av dem som er fengslet for sine ytringer
  • Arbeide for internasjonal fordømmelse av Kinas kontinuerlige menneskerettighetsbrudd, og at FN inntar en ledende rolle i dette
  • Arbeide for internasjonale sanksjoner mot Kina ved grove brudd på menneskerettighetene.
  • Skrote normaliseringsavtalen med Kina.
  • Styrke den internasjonale innsatsen og samhandlingen for å motvirke den autoritære modellen for internasjonal utvikling fremmet av Kina og andre land