Åpent medlemsmøte

Færder Venstre inviterer til åpent medlemsmøte 27. februar.

Temaet for møtet Tjøme-pakka og boplikt.

Dato: 27.02.2023
Tid: 1800 – 2000
Sted: Kommunehuset 3. etasje Rødsgata 36, Tjøme

Først vil vi få en orientering fra initiativtakerne til Tjøme-pakka.
Andre del av møtet vil bestå av en diskusjon om boplikt.
Innledningsvis en samtale med tema «Hva skjedde da Risør vedtok å oppheve boplikten?»