Marker Venstres liste ved kommunestyrevalget i 2023

1. Asbjørn Brandsrud og ordførerkandidat (kumulert)
2. Beate Nicolaissen
3. Glenn Bjerke
4. Abdikadir Beileh Hassan
5. Rosalia Bjerkedal
6. Einar Borgund
7. Hilde Braarud
8. Bjørn Borgund
9. Davida Kvitek
10. Tore Johan Hagen
11. Britt Linda Solberg
12. Morten Bjerkedal
13.Kåre Kristian Hansen
14. Iren Esigie
15. Reni Braarud.
IMG_1879.PNG
Fra høyre mot venstre: Asbjørn Brandsrud, Beate Nicolaissen, Glenn Bjerke