Våre politikere

Her foregår all politisk møtevirksomhet, Foto:TA

Skien Venstre har i dag én representant i bystyret. I tillegg er Skien Venstre representert i utvalg for helse og omsorg, utvalg for oppvekst, landbruksutvalget og kontrollutvalget.

Har du noe på hjertet så ta gjerne kontakt med våre politikere.

 

Gustav Søvde.

 • Bystyremedlem/gruppeleder

Kontaktinfo:

 

Signy Gjærum.

 • 1. vara til bystyret
 • Medlem i utvalg for oppvekst
 • Nestleder Skien Venstre
 • Medlem valgstyret

Kontaktinfo:

 

Geir Arild Tønnessen.

 • 2. vara til bystyret
 • Medlem i utvalg for helse og omsorg
 • Styremedlem iSkien Venstre

Kontaktinfo:

 

Ole Røed

 • Leder Skien Venstre
 • Medlem Kontrollutvalget
 • Medlem Gimsøy Lokalutvalg

Kontaktinfo:

 

Harald Tveit

 • Medlem Landbruksutvalget
 • Varameldem Skien Venstre
 • Varamedlem Bratsberg Lokalutvalg

Kontaktinfo:

 

Nicolai Staurvik

 • Varamedlem Skien Venstre
 • Medlem Gjerpen Lokalutvalg

Kontaktinfo:

 

Jennie Nicola Johnsen

 • Styremedlem Skien Venstre
 • Medlem Bratsberg Lokalutvalg

Kontaktinfo:

 

Asbjørn Hovstø

 • Medlem Gjemsø Lokalutvalg

Kontaktinfo:

 

Bjørg Øya Tefre

 • Medlem Lunde Lokalutvalg

Kontaktinfo:

Dette er Skien Venstres politikere i bystyret og utvalg. For å finne informasjon om politikere i andre kommunale og interkommunale styrer og utvalg som ikke er nevnt her se Skien kommunes hjemmeside.