Sykehussaken i Innlandet

Foto: Roger Granum

En dragkamp mellom akuttberedskap og mer spesialiserte sykehustjenester

Av Roger Granum, tredjekandidat Lillehammer Venstre

Sykehuskampen i Innlandet er nå på veg inn i regjeringen. Utspillene fra de ulike partiene lokalt handler nå mest om lokalvalgkampen. MDG vil at alle sykehus skal bestå og blottlegger dermed holdningen som ble uttalt av en MDG-representant i Lillehammer kommunestyre i en annen sak: «vi bryr oss ikke noe om hva ting koster».

Anders Brabrand (varaordførerkandidat for Ap) argumenterer for at vi trenger Mjøssykehuset for å kunne tilby en god nok behandling innenfor brystkreftbehandlingen, og hevder at en samling vil sikre et økt volum å behandle og dermed bedre behandling. Jeg håper han ikke mener dette. Antall krefttilfeller øker forhåpentligvis ikke fordi man samler de ulike profesjonene i ett sykehus.

Men Brabrand skal ha pluss i margen for å ha belyst hva sykehussaken egentlig handler om. Det første argumentet vi får høre fra tilhengerne av Mjøssykehuset er at man i dag blir sendt rundt på de ulike sykehusene for samme lidelse. Brabrand beskriver dette godt. Men hvis du har brystkreft, så blir du ikke sendt videre til et nytt sykehus samme dag. Og det haster ytterst sjelden. De fleste skal hjem igjen mellom hver gang, og hvis du skal reise fra Vågå til behandling, så spiller det kanskje mindre rolle om du reiser til Gjøvik den ene gangen og til Lillehammer den andre gangen, eller om du skal reise to ganger til Moelv.

Sykehussaken dreier seg i bunn og grunn om dette:

Skal vi prioritere akuttberedskap og fødetilbud eller skal vi prioritere behandling av de mer spesielle lidelsene? Vi får ikke begge deler!

Og i motsetning til MDG, så mener vi i Venstre på Lillehammer at det må gjøres noe med sykehusstrukturen i Innlandet. Null-alternativet (dagens sykehusstruktur) er ikke bærekraftig. Null pluss er enda mindre bærekraftig, og det visste styreleder Gjedrem da han lanserte det. Vi støtter langt på veg målbildet til Sykehuset Innlandet, men er uenig i at samling av somatikk og psykiatri er avgjørende. Kanskje kunne en tenkt seg en samling av psykiatrien på Sanderud, men det er ikke utredet. Det som er klart, er at det for tiden er for mange sykehus i gamle Hedmark.

Planleggerne i Sykehuset Innlandet prøver å berolige oss med økt satsning på prehospitale tjenester (eller ambulanse som vi andre kaller det) og opprustning av de lokalmedisinske sentrene (kommunenes ansvar). Det beroliger ikke meg.

Vi mener det planlagte Mjøssykehuset blir for dyrt og at det er hovedårsaken til at det stadig forlanges nye utredninger. Og at risikoen med prosjektet er for stor. Vi mener Sykehuset Innlandet bør bygge videre på tre eksisterende akuttsykehus i Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Det gir god akuttberedskap i hele fylket. Og da får man kanskje kommet i gang med noe.

Les gjerne også Lillehammer Venstres høringsuttalelse til Helse Sør-Øst fra mars 2021.