Larvik Venstre har avholdt årsmøte

Larvik Venstre årsmøte 2023, Foto: Karin Frøyd

Larvik Venstre avholdt sitt årsmøte 1. mars 2023, på Bøkekroa i Larvik. Der ble også nytt styre valgt.

Kari-Lise Rørvik, årsmøtet 2023

Kari-Lise Rørvik (46) ønsket ikke gjenvalg, etter 2 år i lederstolen.

Hun er valgt til 1. kandidat på kommunevalglista 2023 – 2027
og vil konsentrere seg om valgkampen.

Magdalena Lindtvedt (51) ble valgt til ny leder. Med seg i styret får hun
både erfarne og relativt nye medlemmer.

Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker, herunder
årsmeldinger fra styret og kommunestyregruppa.
Det ble også vedtatt regnskap og budsjett.

Planer for valgkampen og arbeidet framover ble også diskutert.

 

 

 

 

Larvik Venstre styre 2023

Rolle Navn Valgt for Ny/gjenvalg Periode
Leder Magdalena Lindtvedt 2023 -2024 Ny 1 år
Nestleder Rune Dreng 2023 -2025 Gjenvalg 2 år
Sekretær Anna Lena Løsnæs 2023 – 2025 Ny 2 år
Kasserer Karin S. Frøyd 2022 – 2024 Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem Ronny Melum 2022 – 2024 Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem Odin Thune 2023 – 2025 Ny 2 år
Varamedlem Jørgen Frøyd 2023 – 2024 Gjenvalg 1 år
Varamedlem Stig Moe Halvorsen 2023 – 2024 Ny 1 år
Varamedlem Kari Aasan 2023 – 2024 Ny 1 år
Varamedlem Silje Østby Thune 2023 – 2024 Ny 1 år

Valg av revisorer
Erna Ekenes Olsen (gjenvalg 2023 – 2024) og Knut Ole Sjølyst (ny 2023 – 2024).

Valgkomite for neste årsmøte
Terry Gabo og Kari-Lise Rørvik.
Styret fikk fullmakt til å oppnevne 3. medlem av valgkomiteen.

Valg av programkomite
Programkomite ble valgt på nominasjonsmøtet den 27.10.22, og består av:
Kari-Lise Rørvik, Magdalena Lindtvedt, Odin Thune, Stig Moe Halvorsen
og Elise Amanda Nyheim Andersson

Valg av valgkamputvalg
Styret fikk fullmakt til å oppnevne valgkamputvalg.

Nyvalgt leder, Magdalena Lindtvedt