Akershus + Indre Østfold = sant

Vegen fra Indre Østfold til Oslo går gjennom Follo. Den nye togtunellen mellom Ski og Oslo har gitt kortere reisetid til jobb eller skole for mange av innbyggerne i kommunen vår. Og i 2027 er det kanskje firefelts motorveg mellom kommunegrensa og Vinterbro.

Ønsker du å gå på teater har du fleire alternativ. Det ene alternativet ligger i Fredrikstad omlag en time unna med bil, og enda lenger unna med kollektiv transport. De andre
alternativene – fordi det finnes mange teatre i Oslo – har langt kortere reiseid. I tillegg er reisevegen med bil til Oslo sikrere enn til Nedre Glomma langs Rv 22.

Dessverre er det lite som tyder på at Rv 22 vil bli oppgradert i overskuelig framtid. Og om den noen gang blir det, vil det fortsatt være lenger til Nedre Glomma enn til Follo og Oslo.

Avstand er meir enn reisetid og -veg, det er også reisekostnad. Akershus har satsa vesentlig meir på kollektivtrafikk enn det Østfold har gjort. Derfor koster det også langt mindre å ta kollektivt til Oslo fra to sammenligbare stasjoner i reisetid, Vestby i Akershus(92 kr) enn Tomter i Østfold (117 kr). Når gamle Østfold gjenoppstår, er risikoen stor for at elever på videregående skole som
har lyst til å velge utdanning som ikke tilbys i kommunen vår må dra til Nedre Glommaregionen. Drømmen om slike utdanningsløp blir med drømmen – reisetider og – kostnader “tvinger” mange av de med slike ønsker til å velge andre utdanningsløp. I den kort perioden vi var en del av Viken, ble valgmulighetene større og realistiske med bl.a. videregående skoler i Ski og Ås som tilbyr utdanninger vi ikke har i Indre Østfold. Arbeiderpartiet og Senterpartiet trumfet gjennom oppløsning av Viken, så de mulighetene forsvinner fra 2024.

Mens vi var en del av Viken så vi også at vedlikehold og oppgradering av fylkesvegene fikk et oppsving i kommunen vår. Ikke så rart – Østfold er en av landets fattigste fylker, Akershus et av de rikeste. Slaget om Viken er dessverre tapt i denne omgangen, men det finnes alternativer.

Samferdsel, skole og et bredere kulturtilbud gjør at mange innbyggere i Indre Østfold vil være bedre tjent med at kommunen vår blir en del av Akershus i stedet for å forbli i Østfold.

Indre Østfold Venstre vil derfor jobbe for at kommunen vår går dit de fleste av innbyggerne våre drar når de skal ut av kommunen – til Akershus.