Havbruksskatten hindrer utvikling

Pål Farstad
Foto: Torill Myren

Kommentar frå Pål Farstad, fylkestingsrepresentant

Det er uforståelig at Regjeringen ikke har tatt innover seg at kystsamfunn blir skadelidende som følge av innretninga og størrelsen på havbruksskatten. Ut fra innspillene som har kommet fra næringsorganisasjoner og kystkommuner burde regjeringen forstått at de er langt unna balansepunktet for hvor høyt skattetrykk som er akseptabelt før det går ut over investeringer.

En reduksjon av skatteprosenten fra 40 til 35 hindrer ikke investeringstørke, sier Sjømat Norge. Og nettopp investeringstørke er noe av det som bekymrer meg mest. At havbruksselskapene avlyser investeringer i sin virksomhet, vil gå ut over butikken, håndverksbedriften og andre i kystsamfunna. Det bør bekymre regjeringa, og det bør bekymre SV som vil skjerpe skatten.

Havbruksskatten slik den legges fram for Stortinget fratar kystnæringslivet nye utviklingsmuligheter.

Pål Farstad
fylkestingsrepr. Venstre