Disse stiller til valg for Haugesund Venstre

Topp på lisen: Are Bu Nilsen, Mette Lothe, Bjørn Gunnar Husby, Svein Abrahamsen og Lene Røkke Mathisen, Foto: Haugesund Venstre

Haugesund Venstre sin valgliste for kommunevalget 2023 består av 31 personer , 17 kvinner og 14 menn. Listen toppes av Bjørn Gunnar Husby. Han er den eneste som er forhåndskumulert, fire andre er løfte opp. Det er Mette Lothe, Are Bu Nilsen, Lene Røkke Mathisen og Svein Abrahamsen.

Haugesund Venstres vil jobbe for at Haugesund kutter sine klimautslipp, tar vare på naturmangfoldet, satser på skolen og at flere får mulighet til å skape arbeidsplasser til seg selv og andre.

 1. Bjørn Gunnar Husby, f. 1975, Lektor
 2. Mette Erin Lothe, f. 1969, Ingeniør
 3. Are Bu Nilsen, f. 1998, Student
 4. Lene Røkke Mathisen, f. 1980, Miljøvernrådgiver
 5. Svein Abrahamsen, f. 1970, Førsteamanuensis
 6. Sarah-Stephanie S. Buganim, f. 1990, Kunstner
 7. Anja Lønning Clausen, f. 1972, Veterinær
 8. Chris Dahl, f. 1983, Daglig leder
 9. Andreas Kraaijeveld Enerstvedt, f. 1998, Styrmann
 10. Turid Espedal, f. 1949, Pensjonist
 11. Hiwot Hailu, f. 1991, Virksomhetsleder
 12. Ingvild Vihovde Haug, f. 1988, Avdelingsleder
 13. Anne Hestad Hem, f. 1973, Rektor
 14. Karoline Brønstad Kolstø, f. 1988, Prosjektleder
 15. Thomas Rene Eftestøl Kolstø, f. 1982, Daglig leder
 16. Ingrid Lauvås, f. 1982, Advokat/partner
 17. Ingrid Lofthus, f. 1972, Seniorrådgiver
 18. Constance Lothe, f. 2005, Skoleelev
 19. Solveig Lothe, f. 1999, Student
 20. Torleif Lothe, f. 1968, Forskningsleder
 21. Edel Karin Mikkelsen, f. 1949, Pensjonist
 22. Siri Torvestad Nerheim, f. 1979, Prosjektleder
 23. Alf Reidar Nilsen, f. 1966, HMS-leder
 24. Bernt Vidar Norvalls, f. 1963, Politioverbetjent
 25. Helge Rasmussen, f. 1990, Pedagogisk leder
 26. Ole Reiersen, f. 1969, IT-leder
 27. Ellen Seljestokken, f. 1991, Lektor
 28. Sverre Johan Snørteland, f. 1970, Prosjektleder
 29. Vidar Hauge Vihovde, f. 1977, Seksjonsleder
 30. Marit Wikstrøm, f. 1944, Pensjonist
 31. Jon Lofthus Aarsand, f. 1997, Sivilingeniør