Ordførerkandidaten frykter for liv og helse

Foto: Taylor Wilcox, Unsplash

Haram Venstres ordførerkandidat, og nyvalgt fylkesleder i Skolenes landsforbund Møre og Romsdal, Christian Holstad Lilleng er redd for liv og helse når han får meldinger om at lærerne blir presset til å få innvandrerne med dårlig språkferdigheter gjennom videregående skole.

«Lærerne presses av ledelsen til å la elevene få ståkarakterer selv om de ikke har ferdigheter nok. Det vil skape store muligheter for livsfarlige situasjoner ute i helsevesenet» frykter Lilleng.

«Dessverre har jeg fått inn mange bekymringsmeldinger om at det er viktigere for ledelsene i fylket og på de videregående skolene å få innvandrerne igjennom skolegangen og å gi dem fagbrev enn det er å sikre at de kan det de skal. Flere lærere fra hele fylket melder om stor bekymring på hvordan dette vil gå.»

Christian Holstad Lilleng, ordførerkandidat for Haram Venstre.

Lilleng forteller om tilfeller hvor språksvake nyutdannede elever har kommet med hjertestarter når problemet var sure oppstøt. «Det høres jo helt utrolig ut, men når språket er så dårlig som det er hos mange av innvandrerne våre kan det bli livsfarlig!»

Lilleng mener det er store mangler i språkopplæringen som skaper disse problemene. «Gjennom å ikke lære dem språket skikkelig, så blir den øvrige undervisningen skadelidende. Vi må ta tak i måten vi tar imot unge innvandrere på helt fra barneskolen og oppover. I dag får unge innvandrere mange færre timer språkundervisning i både barne-, ungdoms og videregående skolen enn voksne innvandrere, og det får vi som samfunn svi for når de kommer ut i arbeidslivet