Ett steg nærmere

Ett steg nærmere karbonfangst og -lagring på Melkøya! 💚
Opposisjonspartiene har nå i Storting samlet bedt Regjeringen om å gjøre egne vurderinger av om det er mulig med karbonfangst og -lagring på Melkøya. Istedenfor å bare godta tall og begrensninger som er presentert av Equinor, må nå regjeringen foreta en egen utredning av kostnader og muligheter.
Dette er et viktig gjennomslag som betyr at vi kan jobbe videre for at vårt forslag om å få på plass fangst og lagring av CO2 på Melkøya som alternativ til kraft fra land, blir gjennomført!

her er dok8 som har vært til grunn: representantforslag/2022-2023/dok8-202223-115s.pdf

Folket i Finnmark støtter ikke elektrifisering av Melkøya: finnmarkingene-sier-nei-til-elektrifisering-av-melkoya_-_-ikke-overraskende