Program 2023-2027

Kjære innbygger i Sandefjord.

Det er lokalvalg og du som velger skal bestemme deg for hvordan du vil vi skal ha det i Sandefjord de neste fire årene. Her finner du vårt Valgprogram Sandefjord Venstre 2023-2027

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta Sandefjord framover, ikke bakover. De neste fire årene er det viktig for oss at vi satser på skole og kunnskap. Vi mener at for at skolene våre skal være gode så må skolemiljøet bli bedre. Derfor vil vi ha en særlig innsats mot mobbing i Sandefjordskolen. 

At vi er frempå med å bidra til å løse klima- og naturkrisen, og kjemper for små og store jobbskapere i hele kommunen er viktig Venstre. Natur- og klimakrisen det nødvendig med sterkere vern av naturen og kraftigere kutt i klimautslipp. Det må være førende for alle – også for Sandefjord kommune – i årene framover. Framtidas gode lokalsamfunn vil alltid være grønnere.

Vi vil at byene og bygdene våre skal utvikles og bygges ut til det beste for innbyggerne våre. Derfor vil vi verne strandsonen, sjøfronten, de grønne lungene våre og Sandefjords egenart.

Venstre mener at Sandefjord ikke kan fortsette å være en samferdselssinke og at Sandefjord trenger en bypakke. Så det skal være billig og enkelt å velge kollektivt. 

Vi mener at for å gi folk gode tjenester og skape god lokal utvikling, er valgfrihet bedre enn statlig detaljstyring og øremerking. At du som bor her skal kunne velge mellom private, offentlige og ideelle tjenester. Enten det er barnehagen til ungene dine, helsetjenester eller hjemmehjelpen din  

Venstre ønsker et Sandefjord der du har frihet og selvstendighet til å leve det livet du ønsker. Der makt og innflytelse kommer nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. 

-Vi håper du vil være med oss å ta Sandefjord framover!