Kronikk: Beredskapshage i stedet for bare plen?

Christian Skrede og Gunn-Torill Homme Mathisen er opptatt av hva du kan gjøre for beredskap
Christian Skrede og Gunn-Torill Homme Mathisen er opptatt av hva du kan gjøre for beredskap, Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Asker Venstre inviterte til folkemøte om beredskapshage 9. mars i år. Nå fortsetter vi, med hageentusiast og 5. kandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og 3. kandidat Christian Skrede i spissen kampen for at flere skal få øynene opp for å erstatte plen med beredskapshage.

Syns du det er kjedelig å klippe plenen? Har du hørt om beredskapshage? At du med enkle midler kan
dyrke dine egne grønnsaker rett på plenen? Høste kortreist og sunn mat rett utenfor din egen dør? For
det kan du med bittelitt innsats.

Det er mange typer beredskap. Det første man tenker på er kanskje militær beredskap. Det kan også
være beredskap mot dataangrep som kan lamme organisasjoner og bedrifter og true vår sikkerhet.
Ekstremvær, problemer med vannforsyningen, deler av infrastrukturen kan falle ut – eller storstreik.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden gjør også at hver enkelt av oss må ha i tankene «hva gjør
vi hvis». Dette kan gjelde matforsyning, bortfall av strøm og internett. Vi må også ha litt kontanter
tilgjengelig hvis det blir en lengre nedetid med betalingsmidler.

Å være forberedt på uønskede hendelser er ikke krisemaksimering, men sunn fornuft.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler oss å ha et beredskapslager hjemme. Behovene som bør kunne dekkes i tre døgn er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Å være forberedt på uønskede hendelser er ikke krisemaksimering, men sunn fornuft.

Hvilke muligheter er det på matforsyning hvis det internasjonalt blir en forsyningskrise? Og hva kan
du som innbygger gjøre selv? Hva kan vi som kommune gjøre av enkle tiltak?

Asker kommune har en skjult matreserve i egen og innbyggernes jord som vi burde ha en klar plan for
utnyttelse av hvis behovet oppstår. En kjøkkenhage på 200 kvm. vil gi ca. 1 kg mat pr. dag gjennom et
år. Dette er en svært enkel og kostnadsfri delberedskap for kommunen.

For å øke kunnskapen og engasjementet hos innbyggerne om dyrking av grønnsaker i egen hage, så
bør kommunen jevnlig tilby både fysiske og digitale kurs med tema beredskapshage.

Vi ønsker at det utarbeides en forkortet versjon av «Beredskapshagen» av Maria Nordrum, som kan
spres til innbyggerne som ledd i beredskapsarbeidet i kommunen.

I kriser er noe av det viktigste for folks mentale helse å føle seg nyttige og bidra aktivt.

Men ikke alle har sin egen hageflekk eller terrasse å dyrke på. Derfor ønsker Asker Venstre å jobbe
for kolonihager på kommunale tomter og at kommunen skal stille seg positiv til planer private
grunneiere måtte ha om etablering av kolonihager.

I kriser er noe av det viktigste for folks mentale helse å føle seg nyttige og bidra aktivt. Dyrking av
mat i sin egen beredskapshage vil gi følelsen av å gjøre noe. Samtidig vil økt fokus på dette i
kommunen kunne gi mer livsglede og nærkontakt med naturen for innbyggerne i en normal og hektisk
hverdag.

Da er det bare å brette opp ermene og sette i gang! Det har Gunn-Torill gjort.

 

5. kandidat Gunn-Torill Homme Mathisen

3. kandidat Christian Skrede