Kronikk: Et attraktivt uteliv

Foto: Joachim Steinbru

Kronikk av: Mette Vabø, ordførerkandidat Stavanger Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 01.05.23

Det er med undring at jeg leste om skjenkekontrollørenes strenge tolkning av alkoholloven da de besøkte Matros og så deres lysestaker som tilfeldigvis er vinflasker. Tilsvarende merkelig var Helsetilsynets håndtering av det lokale bryggeriet Salikatt som fikk refs da kunder tagget bilder av deres øl i sosiale medier. Begge sakene har vakt nasjonal oppmerksomhet, fordi begge sakene oppleves som en overdreven streng håndheving av alkoholloven som ikke er på linje med det moderne samfunnet vi lever i.

For utelivet oppleves det svært urimelig at denne typen pålegg kommer når de forsøker å bidra til et levende uteliv i Stavanger. Utelivsbransjen har lagt bak seg en pandemi der de periodevis har måttet holde stengt eller måtte drive med store begrensninger. Flere steder har de kun med nød og neppe kommet seg gjennom det. Da burde fokuset til kommunen være å legge bedre til rette for en god drift, fremfor å lage problemer med bakgrunn i lysestaker som tilfeldigvis en gang var vinflasker. Venstre vil sikre seriøse at utelivsaktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår slik at den enkelte aktør kan bruke mindre tid på unødvendig byråkrati og mer tid på å skape gode opplevelser for deg og meg. Nettopp derfor har Venstre også vært opptatt av at utestedene som driver seriøst ikke skal måtte søke om skjenkeløyve på nytt hvert fjerde år, men at disse fornyes automatisk.

Venstre vil at Stavanger skal ha et attraktivt uteliv. Det er mange flinke og seriøse utelivsaktører i kommunen vår, og de fortjener at kommunen i større grad spiller på lag med dem fremfor å legge kjepper i hjulene deres. Utelivet representerer en viktig del av møteplassene vi har i kommunen. For å skape gode møteplasser trenger vi et mangfoldig utvalg av alternativer og fleksibilitet i skjenkereglementet. Eksempelvis vil vi at det skal være mulig å utvide skjenketiden og åpne for mer differensierte åpningstider basert på kulturell profil eller avstand til boligområder. Slik kan vi også legge til rette for at man for eksempel kan etablere bydelspuber, slik vi ser mange steder i utlandet.

Samtidig vil vi åpne for at man kan servere alkohol på flere arenaer. Noen av oss husker kanskje saken da Brødrende Fevangs Barberstue søkte om skjenkeløyve for å kunne servere sine kunder en øl. Dette fikk de avslag på den gang, men vi i Venstre mener det er feil. Vi mener at dersom eksempelvis en frisør eller bokhandel lager et konsept med gode rammer rundt så må det være en mulighet for å kunne servere alkohol til kundene sine. Slik vi jo ser at ofte er tilfelle flere slike steder i andre land. Venstre mener Stavanger er moden for å bli en mer urban by.

Nettopp derfor tar Venstre også grep nasjonalt og har foreslått at kommunene selv skal få bestemme hvorvidt det skal være lov å nyte en øl eller noen glass vin i parken. Venstre har lagt fram forslag i Stortinget der vi ber regjeringen komme med nye regler som tillater at kommunene selv kan regulere inntak av alkohol på offentlig sted. Slik vil vi gi kommunene større grad av frihet til å selv regulere dette slik de måtte ønske. Dette håper vi fører til at kommuner som Stavanger ender med mer liberale regler enn det vi har i dag.

Det finnes selvsagt utelivsaktører som ikke driver seriøst. Et seriøst uteliv er også viktig for oss i Venstre. Derfor vil vi fortsette med å slå hardt ned på useriøse utelivsaktører gjennom systematiske kontroller. Vi vil også videreføre samarbeidet med politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke økonomisk kriminalitet, brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS. Videre vil vi øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe eventuell rasisme og annen diskriminering.

Heldigvis er de aller fleste som driver utesteder i Stavanger seriøse aktører. Det er mennesker som skaper arbeidsplasser og møtesteder. De skaper liv og røre i byen vår og løfter kulturlivet. Utelivet fortjener at de får mer fleksible og mindre byråkratiske vilkår. Slik vil Venstre bidra til et attraktivt uteliv som tar Stavanger framover.