Sjokklave søkertall til lærerutdanningene – vi MÅ jobbe for å få yrket attraktivt igjen!

Satse på læreren

Nylig kom årets tall for søkere til høyere utdanning. For oss med ambisjoner for skolen var skuffelsen stor: det er hele 22 prosents nedgang i søkertallene til lærerutdanningene.

Tallene bør få de fleste av oss til å sette kaffen i vrangstrupen. Det er urovekkende at så mange færre ønsker seg en av verdens viktigste jobber. Skolen mangler kvalifiserte lærere, og vi vet at en god lærer betyr aller mest for om elever lærer og trives. Dette handler om barna våre og mulighetene de får i livet.

Selv om tallene er dramatiske, er det likevel er det ikke så overraskende at færre søker seg til lærerutdanningene. Regjeringen har gjort flere grep de siste årene for å gjøre utdanningen og yrket mindre attraktivt.

Der lærerne har stått på ekstra under pandemien, kastet seg rundt for å lage digitale undervisningsopplegg og strukket seg lenger enn man kan forvente for å følge opp hvert barn i en krevende tid, sitter regjeringen passivt og betrakter skolen.

Etter fire skoleår med pandeminedstengninger og så langvarig streik har nemlig mange elever mistet mye læring og sosialt fellesskap. Motivasjonen går ned. Psykiske helseplager øker. Vi får rapporter om økt ufrivillig skolefravær. Nå trenger lærerne og skolene hjelp til å hjelpe barna våre. De trenger mer penger og flere folk. Alternativet er at barna og ungdommene tar med seg problemene pandemien og streiken har skapt, videre i livet.

Men slik blir det kanskje. For regjeringen overlater ansvaret til læreren og kommunen, uten å sette av pengene som trengs for å gi dem ekstra støtte og oppfølging. De kuttet i pengene som skulle gå til å ta igjen tapt læring i fjor. De stanset lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd på altfor tynt grunnlag. Og de har ikke bevilget en ekstra krone til å kompensere for at elevene nok en gang møtte stengte klasseromsdører i høst. I tillegg har de nedprioritert videreutdanning for lærerne og lagt ned lærerspesialistordningen – en av svært få muligheter for lærere til å spesialisere seg, samtidig som de blir i skolen.

Vi har allerede store utfordringer med at mange som tar lærerutdanning ikke blir i skolen, men søker seg til andre yrker. Ap, Sp og samarbeidspartiet SVs grep gjør det rett og slett mindre spennende for lærere å bli værende i klasserommet. Mange er lei av å snakke for døve ører og stengte pengesekker. Da er det ikke så rart at mange søker seg til andre yrker i stedet.

Venstre på Stortinget har foreslått flere tiltak for å rekruttere flere til lærerutdanningene og beholde dem i skolen – og fått flertall for noe av det. Blant annet skal det lages en plan for å øke antall ansatte i skolen, særlig fra yrkesgrupper med helse- og sosialfaglig kompetanse. Målet er å avlaste lærerne så de får bedre tid til å drive med sine kjerneoppgaver. Det skal også bli mer praksis i lærerutdanningene og nyutdanna lærere skal få bedre oppfølging.

Dagens søkertall viser at disse tiltakene haster. Det er på tide at andre partier lokalt og nasjonalt får øynene opp. Dersom vi virkelig ønsker oss flere lærere, må vi faktisk bry oss om dem.