Godt miljø og levende natur

 

Telemark Venstres mål er et bærekraftig og sosialliberalt samfunn der mennesker kan leve sammen i balanse med naturen. Klimaforandringer, økt ressursknapphet og sviktende økosystemer er klare tegn på ubalanse. Det er derfor nødvendig å sette i gang en bærekraftig grønn omstilling og stanse nedbyggingen av natur, og vi må restaurere mer natur. Tap av natur reduserer våre felles ressurser, svekker verdiskapingen og bidrar til økte klimautslipp.

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for vår politikk.

Klimaforandringer, tap av biologisk mangfold, nedbygging av matjord og mindre tilgang til ren natur forteller at vi må iverksette langt flere tiltak for å få fart på den grønne omstillingen. Vi må ta vår del av ansvaret ved å tenke globalt og handle lokalt.

Vi skylder kommende generasjoner tilgang til uberørt natur, frisk luft og rent vann.

Vi har nullutslippssamfunnet som en langsiktig visjon. Vi skal ta vår andel av nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser. Vårt mål er at vi skal redusere fylkets klimagassutslipp med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Se detaljer:

Klima og miljø

Energi

Natur

Vannmiljø, sjø og hav

Naturmiljø, jord, skog og fjellområder

Rovdyrforvaltning

 

(start / neste side / neste kapittel)