Får Venstre klare svar fra ordfører Aurdal om Uggedalen?

Kryssingen av veien over til Uggedalbanene er farlig. Nå ber Venstres Kari Grindvik ordføreren svare på spørsmål om kryssingen av veien., Foto: Haram Venstre

Venstres representant i formannskapet, Kari Grindvik, er fortvilet over trafikksikkerheten i kommunen. I formannskapsmøtet 23. mai 2023 ber hun ørdføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (AP), blant annet svare på hva som skjer med overgangen ved idrettsanlegget i Uggedalen.

Kari Grindvik, Venstre.

I interpellasjonen vil Grindvik blant annet ha svar på den manglende trafikksikkerheten for barn og unge ved krysningspunktet mellom gang- og sykkelveien og Uggedal stadion på Grytastranda. “Når det blir brukt midler for å bygge en flott, ny gang- og sykkelvei langs en fylkesvei der fartsgrensa er 80 km/t, er det underlig at det ikke er planlagt bygget en trygg kryssing til et anlegg som vil ha stor trafikk av nettopp gående og syklende” forklarer Grindvik om sine spørsmål til ordføreren.

Jeg ber ordføreren svare på om Ålesund kommune har gjort alt den kan for å påvirke veieieren til å sette ned farta permanent og, ikke minst, fått fylket til å vurdere andre tiltak for å sikre de myke trafikkantene på vei til og fra trening og kamper på det flotte idrettanlegget.” avslutter Grindvik.