Skoler – bygge laget rundt eleven

 • Læreren skal ha tid til å være lærer
 • Balanse mellom bøker og skjermbruk i skolen
 • Et likeverdig skoletilbud i alle kommunedeler

 

Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen skaper grunnlaget for tilhørighet, samhold og et godt samfunn. Venstre vil at Stjørdal skal sørge for at barn og unge får de beste forutsetninger for å lykkes i å mestre livet. For å oppnå dette må det satses aktivt på skolen. Lærerne er skolens viktigste ressurs noe som må støttes i samhandling med andre tjenester.

 

 • Ta skolen fremover
 • Forsterke lærernes digitale kompetanse
 • Økt fokus på livsmestring i skolen
 • Utfordringer skal løses så tidlig som mulig og særskilte tiltak blir gjennomført
 • Styrke videreutdanning av lærere
 • Bruke næringslivets kompetanse inn i skolen
 • Mer kunnskap om leksefri skole
 • Oppfylle lærernormen
 • Renovere og øke kapasiteten ved Lånke Skole