Vi tar vare på Bragernes

1. kandidat Herman Ekle Lund, 3. kandidat Rune Fortun og 28. kandidat Olga Muntean., Foto: Nina Holtan

Vi tar vare på kommunen og nærområdene. Her er hva vi ønsker for Bragernes.

Vi tar vare på

 • Naturen: Vi vil ha en juridisk bindende markagrense for å gjøre det ulovlig å ødelegge mer av skogen. Naturen har en stor egenverdi som vi må respektere. Alle som bor på Bragernes, Øren og resten av Drammen fortjener kortest mulig vei ut i marka.
 • Kulturminnene og historien: Ødeleggelsen av det historiske Drammen må ta slutt. Vernevedtak må respekteres og ny utvikling må bygge opp under det gamle.
 • De nære tjenestene: Vi vil stanse nedleggelse av små barnehager, skoler og helsetjenester. Å legge ned Brannposten, Sørbyløkka, Lilleløkka og Dampsentralen barnehager for å bygge en stor barnehage er uaktuelt.
  Vi vil også jobbe for at beboerne på Bragernes skal kunne gå, sykle og reise kollektivt til tjenester og tilbud.

Vi inkluderer

 • Folk i utviklingen av området: Vi vil gi mer makt og ressurser til Nærutvalget for å ta avgjørelser som angår Bragernes og Øren. 
 • Naboer i byggesaker: Vi vil sette krav til mye tidligere innbyggerinvolvering i utbyggingssaker enn i dag. Vi vil at det skal gjøres reell medvirkning allerede i planinitiativfasen.
 • Alle inn i arbeidslivet og aktiviteter: Vi vil snu dagens store problemer med utenforskap. Mye av dette handler om arbeidslivstiltak. Vi vil derfor kjempe for at alle får arbeide med noe de er gode til eller være med på meningsfull aktivitet utenfor det tradisjonelle arbeidslivet. For å få til dette vil vi styre NAVs lokale arbeidsmarkedstilbud på en smartere og mer lokalt tilpasset både, og samarbeide bedre med med næringslivet og frivilligheten for å skape arbeidsplasser og tilbud.

Vi kjemper for frihet til

 • Forutsigbarhet for utelivet: Utelivsbransjen fortjener forutsigbare rammevilkår og liberale åpningstider.
 • Bilfritt byliv: Vil vil få trafikken ut av sentrum, gjøre det lettere å gå, sykle og ta buss, og gjøre gatene tryggere og triveligere for barn og voksne.
 • Service for næringsdrivende: Å få best mulig service i møte med kommunen som næringsdrivende. Vi vil automatisere og digitalisere alle tjenester som er ikke-skjønnsbaserte og arbeide for raskere saksgang, så fremt det ikke reduserer kvalitet eller brukervennlighet. Grunninnstillingen skal være “service” og ikke “kontroll”.