Vi tar vare på Åssiden

Collage av portretter av 1. kandidat Herman Ekle Lund, 3. kandidat Rune Fortun, 5. kandidat Torhild Wibe, 6. kandidat Espen Ovnerud, 12. kandidat Cathrine Gundersen og 14. kandidat Monika Brozek.
1. kandidat Herman Ekle Lund, 3. kandidat Rune Fortun, 5. kandidat Torhild Wibe, 6. kandidat Espen Ovnerud, 12. kandidat Cathrine Gundersen og 14. kandidat Monika Brozek., Foto: Nina Holtan

Vi skal ta vare på de nære tjenestene, bedre brøytingen og ivareta naturen. Les mer om hva Drammen Venstre ønsker for Åssiden.

Vi tar vare på

  • Nære tjenester: Vi vil ikke ha nedleggelse av barnehager til fordel for å bygge store. Vi kommer derfor til å kjempe for at Dalegårdsveien barnehage og Aronsløkka barnehage ikke legges ned. Aronsløkka og Åssiden skole skal også bestå, og vi er villige til å se på skolestrukturene for å sikre en fordeling av elever som står seg for framtida.
  • Veier og framkommelighet hele året: Brøytinga på Åssiden har vært for dårlig de siste årene. Vi vil gå gjennom dagens anbud og sikre en løsning som gir bedre vinterdrift i både små og store gater i årene som kommer.
  • Naturen: Nærskogen skal ikke røres. Vi vil stanse nedbyggingen av biologisk mangfold og nærturterreng. Derfor vil vi lage en juridisk bindende markagrense, så det blir ulovlig å bygge ned mer av skogen.

Vi inkluderer

  • Folk i bruk av Travbanen: Fram til det skjer utvikling på Travbanen så bør området fylles med aktiviteter til glede for nærområdet. Vi vil legge til rette for at det er enklest mulig for folk, foreninger og bedrifter med gode ideer å bruke banen i årene som kommer.
  • Alle inn i arbeidslivet og aktiviteter: Vi vil snu dagens store problemer med utenforskap. Derfor vil vi NAV, i samarbeid med næringslivet og frivilligheten, på en smartere måte, slik at alle får arbeide med noe de er gode til eller være med på meningsfull aktivitet utenfor det tradisjonelle arbeidslivet.
  • Innbyggere med annen kultur: Vi har et flott mangfold av mennesker på Åssiden, men noen opplever diskriminering og ulemper på grunn av manglende språk- og kulturkunnskaper. Venstre vil derfor ha gratis norskkurs for alle innvandrere som ønsker det, og strenge regler for et seriøst arbeidsliv for å hindre utnyttelse.

Vi kjemper for frihet til

  • Trygge skoleveier: Alle barn på Åssiden skal ha gode og trygge gang- og sykkelveier til skolen og fritidstilbud i nærområdet. Nærområdet til skolene bør være mest mulig bilfritt og trafikksikkert. 
  • Et møtested for alle: Åssiden savner lokaler som er gratis å låne og som alle kan føle seg hjemme i. Vi vil derfor etablere et livssynsnøytralt forsamlingshus, gjerne i tilknytning til knutepunktet som Åssiden skal få.
  • En bolig for alle: Vi vil innføre “tredje boligsektor”-løsninger som gjør at flest mulig får muligheten til å kjøpe egen bolig, og sikre at vi har kommunale leiligheter folks behov som alle har råd til.