Venstre om ny klimarapport: – Klimaet må trumfe Sps kjøtt-fanatisme

Alfred Bjørlo i potetåker
– Nok ein gong viser fagfolka oss at kutt i utsleppa frå jordbruket er ikkje berre viktig, men det viktigaste klimatiltaket i ikkje-kvotepliktig sektor mot 2030. Samstundes har vi ei regjering som ikkje legg dagens kosthaldsråd til grunn for jordbrukspolitikken, og kjempar mot innføring av nye, oppdaterte råd, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo, Foto: Helle Frogner

– Miljødirektoratets nye rapport viser at det er fullt mulig å nå de norske klimamålene. Nå handler det om politisk vilje og handlekraft – og om å bekjempe Senterpartiets fanatiske motstand mot å endre verden generelt og landbruket spesielt i klimavennlig retning.

Venstre krever nå omlegging av norsk landbruk i en mer klimavennlig retning og en vridning fra kjøtt til grønnsaker. Spørsmål er også rettet til landbruksminister Sandra Borch om hennes syn på kostholdsrådene og behovet for å redusere kjøttproduksjonen.

Senterpartiets kjøtt-fanatisme

Miljødirektoratets ferske rapport har bekreftet at det er fullt mulig å oppnå de norske klimamålene. Ifølge Venstres næringspolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, handler det nå om politisk vilje og handlekraft, samt å bekjempe Senterpartiets fanatiske motstand mot nødvendige endringer i landbruket for å oppnå en klimavennlig retning.

Bjørlo understreker betydningen av kutt i klimautslippene fra jordbruket som det viktigste klimatiltaket i ikke-kvotepliktig sektor mot 2030. Han uttrykker bekymring over regjeringens manglende fokus på dagens kostholdsråd i jordbrukspolitikken og deres motstand mot innføringen av oppdaterte råd.

Landbruksminister Sandra Borch anklages for å motarbeide utviklingen av nye kostholdsråd gjennom hele perioden. Venstre mener at regjeringens unnlatelse av å oppfordre nordmenn til å redusere kjøttforbruket sitt, og tvert imot, ikke tar klimaendringene på alvor.

– I heile vår har landbruksminister Sandra Borch motarbeidd utviklinga av nye kosthaldsråd. Når regjeringa ikkje gjer noko som helst for å få nordmenn til å redusera kjøttforbruket sitt, snarare tvert i mot, tar regjeringa heller ikkje klimaendringane på alvor

Alfred Bjørlo

Jordbruksavtalen under behandling i Stortinget

Nå som Jordbruksavtalen er til behandling i Stortinget, insisterer Venstre på at kosthold og klima er knyttet tett sammen, og at Stortinget nå må ta ansvar for å styre landbrukspolitikken i en mer miljøvennlig retning.

– I dag går berre 2,6% av dei nær 30 milliardar statlege kronene over jordbruksavtalen til grønt-sektoren – nesten alt går til kjøt og mjølk. Dette må endrast betydeleg i framtida. Dette – og at landbruks-, klima- og folkehelsepolitikken må henge saman langt meir enn i dag – vil vere eit krystallklart krav for Venstre i samband med Jordbruksoppgjeret som no ligg i Stortinget, sier Alfred Bjørlo

Alfred Bjørlo uttrykker forventning om at både SV, som er regjeringens støtteparti på Stortinget, samt andre opposisjonspartier som Høyre og MDG, vil støtte deres klare krav. Han understreker at Senterpartiets kjøtt-fanatisme ikke lenger kan tillates å ødelegge norsk klimapolitikk.

Venstres skriftlige spørsmål til Landbruksminister Sandra Borch

I dag har Venstre formelt stilt følgende spørsmål til Landbruksminister Sandra Borch angående Miljødirektoratets rapport “Klimatiltak i Norge mot 2030“:

Har rapporten endret statsrådens syn på viktigheten av å følge kostholdsrådene, både med hensyn til klima, miljø og folkehelse, eller står hun fast på at hun ikke vil gjøre noe for å redusere norsk kjøttproduksjon uansett hva kostholdsrådene og Miljødirektoratets klimarapport sier?

Venstre setter dermed fokus på behovet for en grundig gjennomgang av landbrukspolitikken med klimaet som et overordnet mål.