Bærum Venstre vil etablere gründerfond

Foto: Bærum Venstre

Nyoppstartede bedrifter trenger kapital. Bærum Venstre vil gi dem hjelp.

– Det må bli lettere å være jobbskaper i Bærum, sier Øystein Goksøyr. Han mener Bærum kommune må gi mer aktive bidrag til våre lokale gründer- og oppstartsmiljøer slik at sårbare bedrifter og bedrifter i startgropa lettere kan overleve sine første driftsår.

– Innovasjon og kompetanse skal drive det grønne skiftet for gode klimaløsninger. Og tenk hvordan kloke hoder i Bærum også kan bidra til å skape gode løsninger for en stadig mer aldrende befolkning, sier Goksøyr. Han mener vi har mange gode hoder som kan tenke smarte teknologiske løsninger og som kan bidra til vekst og framtidige skattepenger.

– Et gründerfond vil bare være en forskuttering av fremtidige inntekter, sier Goksøyr.

Bærum må ta opp ballen

Han får støtte av Bærum Venstres vararepresentant i Stortinget, Hulda Tronstad. Hun er selv investor og ser at den kraftige skatteskjerpelsen som er kommet fra dagens regjering ledet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør det vanskeligere for gründere.

– I tillegg til galopperende kostnader og økt rente har vi fått økt formueskatt og økt skatt på utbytte fra regjeringen på toppen. Da er det ikke kapital igjen til å investere videre. Og når vi også får økt arbeidsgiveravgift for høyt utdannede er det dramatisk for nystartede bedrifter, sier Tronstad.

Goksøyr og Tronstad understreker at når gode ideer og potensielle bedrifter ikke blir realisert på grunn av manglende tilgang på kapital i dag, må Bærum ta opp ballen. Bærum kommune har i dag ingen økonomiske støtteordninger til nyetablerte bedrifter, men har valgt å tilrettelegge med kurs og drive veiledning sammen med næringsråd og etablerertjenesten.

Bærum Venstre ønsker at dette arbeidet skal fortsette, men etterlyser finansielle støtteordninger som for eksempel tilgang til rimelige lokaler, støtte til husleie eller andre kostnadsreduserende tiltak som kan frigi kapital til videre investeringer i bedriftene.

– Gründerfondet vil ta nystartede bedrifter ut av startgropa og hjelpe dem i den viktige etablererfasen, konkluderer Tronstad og Goksøyr.