Alan Abdo (17. kandidat)

Privat foto

Barn og unge er vår fremtid og har behov for tryggere oppvekst.

Hvem er Alan?

Jeg er opprinnelig kurder fra Syria. Jeg flyttet til Norge i 2015 og bodde i ulike steder i Trøndelag. Flyttet til Fredrikstad for å studere sosialt arbeid på Høgskolen i Østfold og har bodd her siden 2021. Jeg er engasjert i politikk og har vært medlem i partiet Venstre siden 2020. Ved siden av studer jobber jeg som miljøterapeut med mindreårige asylsøkere i en institusjon i Sarpsborg. Jeg er derfor opptatt av å etablere et bedre og sunnere utdannings- og oppvekstmiljø for barn og ungdom i lokalsamfunnet. En av hovedsakene som Venstre er opptatt av er å sikre tryggere oppvekst for sårbare barn og unge ved å ansette flere i støttefunksjoner i skoler.

Jeg er også opptatt av en velfungerende inkluderingspolitikk i lokalsamfunnet. Med inkluderingspolitikk mener jeg å inkludere alle i arbeidsmarkedet uavhengig av kjønn, alder, funksjon, etnisk bakgrunn og seksuell orientering. Venstre ønsker å etablere flere arbeidsplasser og skape nye muligheter for sårbare mennesker og for dem som har utfordringer i å komme inn i arbeidslivet.

Mine hjertesaker

  • Inkluderingspolitikk
  • Barn og ungdom
  • Skole og utdanning