Løpende barnehageopptak med Venstre og Høyre

Mats Hansen, Venstre og Anita Sollie, Høyre, Foto: Venstre

Høyre og Venstre i Rana går inn for løpende barnehageopptak som ett av våre valgløfter. Våre partier på Stortinget mener også løpende barnehageopptak er så viktig at dette må finansieres av starten. Fram til det blir flertall for at staten finansierer løpende barnehageopptak må kommunen ta ansvaret.

Den siste tiden har vi kunnet lese om foreldre som må ta ulønnet permisjon fra jobben fordi de ikke får barnehageplass etter endt foreldrepermisjon. I Rana vil vi sikre at alle som ønsker det får barnehageplass etter endt foreldrepermisjon, gjennom løpende barnehageopptak. Slik sikrer vi at Rana blir mer attraktiv for tilflyttere, det er bedre for barna og foreldrene kan dra tilbake til jobb.

Dagens organisering av barnehageopptaket er en likestillingsfelle og en skikkelig økonomisk utfordring for mange familier. Det straffer seg å få barn på vinteren og våren, fordi det er så mange måneder å vente på barnehageplass. Da ender man ofte med at én av foreldrene tvinges ut i ulønnet permisjon. Det er oftest kvinnen, fordi hun i snitt har lavere lønn enn mannen. Da taper familien mindre penger. Men kvinnen taper pensjons- og sykepenger, inntekt og framgang i karrieren. Vi må få til en mer fleksibel ordning, på familienes premisser.

I dagens arbeidsmarked med tilnærmet null arbeidsledighet er det også veldig utfordrende for bedriftene og kommunen som ikke får sine ansatte tilbake i jobb. I noen yrker er det umulig å få tak i vikarer, i andre er det veldig kostbart. For samfunnet som helhet er det derfor også bedre at barna får barnehageplass slik at foreldrene kommer seg ut i arbeid igjen.

Økt uttak av ulønnet permisjon er ikke et problem i seg selv. Familier som har lyst og råd til å være lenger hjemme med barnet sitt enn perioden de mottar foreldrepenger, skal ha frihet til å velge det. Problemet oppstår når foreldrene tvinges inn i en slik situasjon fordi det ikke finnes ledige barnehageplasser.

Høyre sitt landsmøte vedtok i år å «ha som mål at alle barn får tilbud om barnehageplass fra fylte ett år eller endt permisjon gjennom et mer fleksibelt barnehageopptak.»

Venstre har programfestet i stortingsprogrammet sitt «å ha en barnehagegaranti etter endt foreldrepermisjon», og foreslo å begynne innfasing av barnehagegaranti i partiets forslag til statsbudsjett for 2023.

Venstre og Høyre arbeider altså både lokalt og nasjonalt med å få dette på plass. Frem til det blir et flertall på stortinget for å finansiere løpende barnehageopptak, vil vi lokalt trappe opp finansieringen årlig slik at vi etter hvert ender opp med løpende barnehageopptak. Dette er så viktig for våre to partier at vi velger å gå ut med denne lovnaden sammen.

Mats Hansen – Ordførerkandidat for Venstre i Rana

Anita Sollie – Ordførerkandidat for Høyre i Rana