Portrettintervju: Siri Engesæth

Siri Engesæth står som andrekandidat for Frogner Venstre i årets kommunevalg.

 

Hva er din politiske bakgrunn i Venstre?

– Venstres verdier har alltid vært mitt hjerte nær, så jeg har vært aktiv siden jeg var tretten. Da ble jeg leder i Arendal og Aust-Agder Unge Venstre. Etter det var jeg aktiv i Møre og Romsdal Venstre og i Bergen. Men allerede fra jeg var barn var leiligheten vår i Teatergata i Oslo alltid full av politisk aktive folk da pappa var sekretær på Stortinget og aktiv i IFLRY. I Oslo har jeg sitter i teknisk utvalg på Grünerløkka og i utvalg for universell utforming, og i hovedorganisasjonen var jeg aktiv innen utenrikspolitikk og miljø. Jeg bodde i Bærum fra 2010-2019, og da var jeg både nestleder for utvalg for miljø og kommunalteknikk og fylkestinget. 2013-2017 var jeg vara på Stortinget og fikk møte i Samferdselskomiteen og i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Om du måtte velge én sak, hva er det viktigste for deg politisk?

– Det viktigste for meg er å ha gode ører, og prøve å gjøre en forskjell. Dørum har gitt ut en biografi som heter “Ombudsmann på jobb”. Den syns jeg gir en fin rettesnor for å være politisk aktiv. Selvfølgelig kan mal mele egen kake, men det er viktigere å bidra til et godt samfunn hvor initiativ belønnes, også i næringsvirksomhet, samtidig som at alle har et sikkerhetsnett i de perioder av livet hvor vi trenger det.

Lokalpolitisk så er jeg kanskje best på det kommunaltekniske som veier, vann, avløp, klimatilpassing, og lignende.

Hva driver og motiverer deg til engasjement i Venstre?

– Det er at jeg opplever at det gjør en forskjell. I tillegg har jeg et godt nettverk som har god innsikt i mange saker, som jeg kan ta med inn i rom der avgjørelser besluttes.

Har du én spesiell lokalpolitisk sak for Frogner Venstre som du mener er viktig og vil jobbe for?

– Ingen nevnt, ingen glemt! Jeg tenker at det er viktig at det er balansert utvikling der man ikke kan forby eller forhindre én type aktivitet på bekostning av annet, da de beste lokalsamfunn er de hvor det er mye forskjellige aktiviteter som foregår på én gang, som for eksempel kommersiell og offentlig virksomhet, til og med biler, selv om det er upopulært å si – man må ha tilgang, også for de som ikke kan komme seg rundt uten transport.

Hva er ditt beste minne/gjennomslag som lokalpolitiker?

– Det var da flertallet i kommunestyret i Bærum var innstilt på å gå for en avfallsløsning som ville vært ekstremt kostbart for lokalbefolkningen, men som de likevel ønsket seg fordi det var morsomt rent teknisk. Vi gikk for en avfallsløsning som viste seg å være mye bedre for miljøet og langt mindre kostbart for innbyggerne. Der var jeg pådriver og det er jeg stolt av.