Bedre skolepolitikk

 1. Skolen skal handle om kunnskap.
  Trine Skei Grande på skolebesøk

  Trine Skei Grande på skolebesøk

  Kunnskap er den beste veien til like muligheter for alle. Nøkkelen er flinke, motiverte og faglig oppdaterte lærere, og en bedre prioritering av både penger og menneskelige ressurser.

 2. Gjør det mer attraktivt å være lærer.
  Vi må ha en bedre politikk for å rekruttere de flinkeste og mest motiverte til å bli lærere. Venstre vil ha bedre karriereveier for lærere, med mer rom for utvikling, mer faglig oppdatering, og et høyere lønnsnivå å strekke seg mot.
 3. Fang opp de som faller utenfor så tidlig som mulig.
  Vi må bli bedre til å fange opp de som faller utenfor. Venstre vil styrke de støttefunksjonene barn kan trenge i hverdagen, som helsesøstre, barnepsykologer og spesialpedagoger.
 • Gjør det mer attraktivt å være lærer

 • pensumbok

  Skolen skal handle om kunnskap

 • Fang opp alle som faller utenfor

trine_hjerte_kvadrat Norge er et trygt og godt land å bo i for de fleste av oss. Likevel er det alltid mulig å gjøre det bedre.

Venstre mener vi alltid må strekke oss mot å gjøre skolen bedre, fordi kunnskap er nøkkelen til å skape like muligheter for alle.

Den norske skolen skal være den beste skolen i verden. Så lenge vi strekker oss mot det målet, er det alltid mulig å gjøre det bedre.

Venstre har en bedre skolepolitikk.

Les mer om hvordan vi vil gjøre skolen bedre her.