Hva ville du gjort i din kommune hvis du fikk bestemme?

Hvilke miljøsak er viktigst der du bor?

Biene og insektene er viktig for vårt biologiske mangfold. I Norge er 1000 arter truet. Verdens insekter utgjør en svært stor andel av alle skapninger som lever på landjorda. Mange fugler og andre dyr er avhengige av insekter som mat. I tillegg er mange planter avhengige av insekter for å kunne formere seg. Dette gjelder en stor del av verdens viktigste matvekster. Våren 2019 arbeider Venstre med kampanje om bier og biologisk mangfold – for å spre informasjon og snakke med velgere om hvor viktig det biologiske mangfoldet er og hva vi kan gjøre.

De tre store problemene verden står overfor nå er global oppvarming, plast i havet og tap av biologisk mangfold.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

Les mer om Venstres miljøpolitikk her.

  • Navn
  • Adresse
  • Jeg ønsker samtidig å

Venstre der du bor

Finn ditt lokallag. Velg fylke (og kommune) og klikk 'Ditt sted'