Kontaktinformasjon for Venstre i regjering

Venstres statsråder

Trine Skei Grande
Kultur- og likestillingsminister
tlf: 22 24 90 90    e: postmottak@kud.dep.no
Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestilling, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forhold til frivillig sektor.

 

Ola Elvestuen
Klima- og miljøminister
tlf: 22 24 57 01    e: postmottak@kld.dep.no
Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

 

Iselin Nybø
Forsknings- og høyere utdanningsminister
tlf: 22 24 74 00   e: postmottak@kd.dep.no
Forsknings- og høyere utdanningsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning.

Venstres statssekretærer

Audun Rødningsby
Statssekretær
tlf: 22 24 40 10   e: aro@smk.dep.no
Statsministerenens kontor (SMK)

Jan-Christian Kolstø
Statssekretær
tlf: 22 24 78 30   e: jck@kud.dep.no
Kulturdepartementet (KUD)

Frida Blomgren
Statssekretær
tlf: 22 24 78 02   e: fbl@kud.dep.no
Kulturdepartementet (KUD)

Geir Olsen
Statssekretær
tlf: 22 24 41 01   e: geir.olsen@fin.dep.no
Finansdepartementet (FIN)


Sveinung Rotevatn
Statssekretær
tlf: 22 24 90 90   e: sveinung.rotevatn@kld.dep.no
Miljø- og klimadepartementet (KLD)

Rebekka Borsch
Rebekka Borsch
Statssekretær
tlf: 22 24 74 06   e: rebekka.borsch@kd.dep.no
Kunnskapsdepartementet (KD)

Atle Hamar
Statssekretær
tlf: 22 24 57 03   e: atle.hamar@kld.dep.no
Miljø- og klimadepartementet (KLD)

Venstres rådgivere

Mona Lindseth
Politisk rådgiver
tlf: 22 24 78 17   e: mml@kud.dep.no
Kulturdepartementet (KUD)


Kjartan Almenning
Politisk rådgiver
tlf: 22 24 74 06   e: kjartan.almenning@kd.dep.no
Kunnskapsdepartementet (KD)


Marit Kristine Vea
Politisk rådgiver
tlf: 22 24 57 07   e: marit-kristine.vea@kld.dep.no
Miljø- og klimadepartementet (KLD)