Kontaktinformasjon for Venstre i regjering

[StatsråderStatssekretærerRådgivere]

Venstres statsråder

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestilling, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forhold til frivillig sektor.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Iselin Nybø

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Forsknings- og høyere utdanningsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning.

Venstres statssekretærer

Venstres rådgivere

Informasjon om Venstre i regjering