Kontaktinformasjon for Venstre i regjering

[StatsråderStatssekretærerRådgivere]

Venstres statsråder

Guri Melby

Kunnskaps- og integreringsminister

Kunnskaps- og integreringsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og integrering.

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn

Klima- og miljøminister

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Abid Raja

Abid Q. Raja

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestilling, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forhold til frivillig sektor.

Venstres statssekretærer

Venstres rådgivere

 

Informasjon om Venstre i regjering