Til innhold
Foto: Stig Kristian Marthinsen

Grimstad stor nok for alle

En raus og inkluderende kommune med plass til alle

Grimstad skal være en raus og inkluderende by med plass til alle, uavhengig av bakgrunn, legning, livssyn, kjønn, alder, funksjonsevne og livssituasjon. Derfor er Venstre opptatt av å stå opp for de som trenger det mest. Vi skal bekjempe fattigdom utenforskap og rasisme, og stille opp for sårbare grupper. Men like viktig er at alle som bor i Grimstad kjenner seg hjemme her, og er en del av det som gjør Grimstad til en fargerik,spennende og levende kommune. Derfor sier vi at:

Grimstad er stor nok for alle.