Til innhold
Ny start for Grimstad!
Foto: Sondre Transeth
Ny start for Grimstad

Liberal politikk er optimistisk.

Alle valgprogram inneholder løfter om prosjekter som skal gjennomføres og bygg som skal reises. For Venstre er det
viktigste byggeprosjektet for de kommende årene å gjenreise tilliten. Det gjelder både innbyggernes tillit til kommune og politikere, og tilliten mellom administrasjon og politikere.

Vi vet hva som skal til. Det er nedfelt i kommunens verdier.
Det handler om åpenhet, redelighet, respekt og mot.

Venstre - Ny start for Grimstad

 • ÅPENHET

  Det er umulig å bygge tillit uten åpenhet. I løpet av de siste
  årene har Grimstad falt fra å være blant topp 15 kommuner i
  landet på åpenhet, til å være dårligste by i Aust-Agder, og på
  269. plass på landsbasis. Vårt mål er at Grimstad skal være
  best på Sørlandet og blant de 10 beste i landet på åpenhet..

 • REDELIGHET

  Når tilliten forvitrer, trekkes også redeligheten i tvil. Redelighet
  må være grunnlaget for alt kommunen gjør. Innbyggerne skal
  stole på at det som blir sagt er i tråd med det en etter beste
  evne vet er sannheten.

 • RESPEKT

  Respekt mellom innbyggere politikere og kommunen handler
  om respekt for det arbeidet dyktige fagfolk gjør i kommunen
  vår, respekt for den rollen politikere har, men ikke minst handler
  det om respekt for mennesker som i forskjellige faser av livet
  møter kommunen.

 • MOT

  Skal et samfunn utvikle seg er vi avhengig av at noen er
  modige, går foran og våger å si ifra. Politikere må også tørre
  å gjøre vedtak som kan være upopulære, hvis de mener det er
  best for kommunen og kommunes innbyggere. Samtidig må vi
  alle være forpliktet på dialog og samarbeid.

Våre folk