Til innhold
Foto: Planfolket

Sammen tar vi Lillesand framover.

Lillesand Venstre

Venstre er et sosialliberalt parti og er del av den borgerlige samarbeidsplattformen i Lillesand (totalt 6 partier).

Venstre vil gi frihet til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på fellesskapet og miljøet. Et levende og godt lokalsamfunn er bygd på kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og bærekraftige løsninger.

Hva vil Venstre prioritere i perioden 2023-2027

  • Næringsliv, innovasjon og initiativ som gir nye jobber, vekst og økt verdiskaping. Fordi verdier må skapes før de kan deles.
  • Barn, unge, skole og utdanning. Fordi kunnskap, læring og tidlig innsats skal sikre alle, uavhengig av bakgrunn, like muligheter og frihet til å forme sin egen framtid.
  • Et åpent og levende bysentrum med grønne lunger, et mangfoldig tilbud og kulturelle møteplasser. Fordi vi lokalt tar ansvar for grønn omstilling, og å utvikle byen vår til et inkluderende og godt sted å leve og være, med respekt for Lillesands identitet.
  • Forutsigbarhet i helse- og omsorgstjenestene med en inkluderende eldrepolitikk. Fordi våre innbyggere skal vite hvem og hvilke tjenester som møter dem, og med frihet og selvbestemmelse aktivt kunne delta og bidra i samfunnet.