Til innhold
Foto: Johanna Alvestad
Ta vare på Lillesand og framtiden.

Lillesand

Venstre vil ha et grønnere og rausere Lillesand. Et Lillesand hvor vi tar kampen for miljøet og mot klimaendringer på alvor. Et Lillesand med gode tilbud for alle – ikke forbud mot de få. Et Lillesand som virkelig satser på barna og som sørger for at alle får en trygg og god oppvekst – også de som har behov for ekstra støtte. Les mer

Vi tar ansvar for Lillesand

 • Vi skal holde orden på økonomien i Lillesand.

  Venstre tar ansvar, også for den utfordrende økonomiske situasjonen kommunen er inne i. Vi har ikke vært med å styre de siste fire årene, men det viktigste for å sikre gode tjenester er god økonomistyring. Vi vil ikke være med på vedtak som gjør at økonomien kommer ut av kontroll. Når vi får råd, vil vi prioritere å gjennomføre vårt program etter hvert som økonomien tillater det.

 • Vi skal ta vare på klimaet og bedre miljøet.

  Klimautslippene er vår tids største miljøutfordring, og reduksjon av utslipp er også et lokalt ansvar. Vi har blitt nedstemt av flertallet år etter år, når vi har lagt fram gode og kostnadseffektive forslag som gir reduserte utslipp. Våre innbyggere har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. Venstre er miljøpartiet. Vi står for en offensiv miljøpolitikk.

 • Vi skal satse tungt på framtidens generasjoner.

  Barn som vokser opp i Lillesand skal møte barnehager og skoler med høy kvalitet. Det krever lærere som får lov til å være lærere, og som får mulighet til faglig påfyll. Barn er ulike, men har alle krav på å møte en skole som gir dem mulighet til å utnytte sitt potensiale.

 • Vi skal løfte fram nye ideer.

  Venstre har nye ideer, nye krefter og nye folk som er klare til jobbe for deg og lytte til deg i fire år. Vi vil ha de viktige diskusjonene løftet inn i bystyresalen. Vi vil finne gode kompromisser, og vi vil sette innbyggernes behov foran utbyggernes interesser.