Til innhold
Jan Kløvstad

På lag med framtida.

Valle Venstre

Valle Venstre vil fokusere på kvalitet og innhald i det som skjer i Valle kommune.

  • Ein god stad å vekse opp

    Valle skal vere ein kommune der det er godt å vekse opp for born og unge. Venstre vil styrke satsinga på kvalitet i skulen og løfte ungdommen sterkare fram.

  • Nyskaping og grøn vekst

    Valle skal leggje godt til rette for nyetableringar, særleg med tanke på produksjon av lokale varar.

Våre folk