Til innhold
En valgkampklar gjeng på Akershus Venstres årsmøte, Foto: Marte Aubert
Årsmøte 3. og 4. mars

Årsmøtet 3. og 4. mars

Velkommen til årsmøtet i Akershus og avspark for Viken Venstre, 3. og 4. mars! Ta kontakt med lokallagslederen om du ønsker å være representert.

Våre lokallag i fylket

Her finner du raskt frem til ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Akershus Venstre er opptatt av

 • Et liberalt samfunn

  Venstre er et sosialliberalt parti som vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

 • Skole

  Alle barn og unge skal ha like muligheter til å lykkes. Venstres oppgave er å sørge for at dyktige lærere har tid og ressurser til å gi barn og unge kunnskap til videre liv, studier og arbeidsliv.

 • Vekst og vern

  Klima-, areal- og transportpolitikk henger tett sammen. Vi har store muligheter til å utvikle Akershus uten å komme i konflikt med viktige natur- og friluftverdier.

 • Klima og energi

  Da størstedelen av klimagassutslippene i Akershus kommer fra transportsektoren, må også den største innsatsen i klimapolitikken, ligge på transportsektoren. All vekst i persontrafikk skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Våre folk