Til innhold
Asker Venstres toppkandidater valget 2015
Asker Venstres fire kommunestyrerepresentanter og tre av varaene, Foto: Olav Heggø
Venstre - for et grønnere og varmere Asker.

Asker Venstre

Asker Venstre jobber for et Asker samfunn hvor innbyggerne har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet. Asker Venstre vil satse på utdanning, nyskapende næringsliv og gjøre Asker til en miljøpolitisk foregangskommune. Vi søker sosialliberale og kunnskapsbaserte løsninger.

Våre hovedsaker

 • Asker som klimapolitisk foregangskommune

  Klimaendringene er vår tids største utfordring. Vi i Asker kan bidra ved å bygge mer energibesparende hus og satse på klimavennlig transport som tog, buss og sykkel.

 • Med næringslivet mot et grønt skifte

  Venstre vil støtte opp om et nyskapende næringsliv som bidrar til et grønt skifte. Asker skal være attraktiv for bedrifter – spesielt for gründere og oppstartsprosjekter.

 • Kommunesammenslåing

  Venstre vil jobbe aktivt for å skape nye Asker. Vi skal blant annet få til bedre skole og omsorgstjenester, et sterkt lokaldemokrati og mer miljøvennlig boligbygging og transport.

 • En skole som utfordrer og motiverer

  Asker Venstre mener Askerskolen skal være blant landets beste. Vi må prioritere slik at de offentlige skolene i Asker får de nødvendige ressursene og de beste lærerne.

Våre folk