Til innhold
Eidskog Venstre , Foto: Erik Grande

Et grønnere og åpnere Eidskog.

Eidskog Venstre

Venstre er et miljø- og kunnskapsparti som forener troen på enkeltmenneskets frihet med det å ta sosialt ansvar. Venstre fremmer framtidsoptimisme, kunnskapsbaserte beslutninger og bærekraftig utvikling, der økonomisk og miljømessig ansvarlighet kombineres med tiltak for vekst og utvikling. Venstre er opptatt å legge til rette for mindre byråkrati og bedre rammebetingelser for å skape vekst i små og mellomstore bedrifter.
Barna er framtida! Grunnlaget for all utvikling ligger i kunnskap og gi barn like muligheter for å utvikle evnene sine. Venstre satser på skolen!

Følg oss gjerne på Facebook !

Åpenhet i Eidskog

 • Åpenhet skaper tillit

  Eidskog trenger en åpenhetsreform der innbyggerne i større grad kan få innsyn i og påvirke politiske prosesser.
  Venstre vil ha flere folkemøter og mer involvering av innbyggerne, videooverførte politiske møter og åpne politiske prosesser.

 • Klima og miljø

  Eidskog skal være et samfunn som tar ansvar for miljø og klima i alle beslutninger som fattes, fra innkjøp, kollektivtransport, bruk av ny teknologi og vern av matjord. Eidskog har naturressurser som er viktige i det grønne skiftet. Venstre ønsker å stimulere til mer grønn næringsutvikling.

 • Eidskog inn i framtida

  Venstre vil utvikle Eidskog for framtida. Spesielt brenner vi for å sikre barn gode oppvekstsvilkår uansett hvilken bakgrunn de har, utvikling av framtidsrettede helsetjenester, tilrettelegge for lokal næringsutvikling, gode klimaløsninger og internettilgang i hele kommunen. Utviklingen skjer raskt, og vi vil ha innbyggerne med på laget.

 • Internettilgang i hele kommunen

  Videre utvikling i Eidskog forutsetter god tilgang til internett / fiber, enten det gjelder næringsutvikling, barn og unges skolearbeid, eller nye helsetjenester. Bedre internettilgang vil være førsteprioritet også for en grønnere og mer miljøvennlig kommune.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet