Til innhold

Frihet og muligheter.

Averøy Venstre

Tre sentrale verdier.

Frihet.

Vi skal øke friheten for hvert enkelt menneske. Alle er forskjellige, men alle skal ha like muligheter.

Fellesskap.

Vi vil ha et deltakende fellesskap med små forskjeller, bygget på tillit, toleranse og mangfold.

Samarbeid.

Vi tror på samarbeid på tvers av landegrenser, for å løse de store utfordringene i vår tid.

Tre hovedsaker

 • Klima. Vi skal løse klima- og naturkrisen. Fordi vi tar ansvar for naturen og for friheten til de som kommer etter oss.
 • Kunnskap. Vi satser på skolen. Fordi kunnskap og tidlig innsats gir alle like muligheter i livet.
 • Verdiskaping. Vi heier på små og store jobbskapere. Fordi verdier må skapes før de kan deles. Gjennom grønn vekst sikrer vi velferd og bærekraft.

 

Våre folkevalgte 2019-2023

 • Helse og sosial

  Averøy Venstre ønsker at alle innbyggere skal få et godt og verdig omsorgstilbud i alle livets faser.

 • Miljø, klima og energi

  Averøy bør med de naturgitte forutsetningene som er til stede være en foregangskommune i bærekraftig ivaretakelse av miljøet, og arbeide for at det grønne skiftet også skjer lokalt.

 • Kultur og frivillighet

  Vi mener at kommunen skal være en tilrettelegger for frivillighet og kulturliv. Levende lokalsamfunn er viktig for trivsel, helse og identitet. Dette skapes i samhandling med kulturlivet, de frivillige og deres organisasjoner.

 • Nærings og regionalutvikling

  Vi mener at lokale arbeidsplasser og tilstedeværelsen av et lokalt, sterkt og variert næringsliv er bærebjelken i lokalsamfunnet. Vi vil at det skal bli lettere å skape arbeidsplasser der vi bor, og støtter gründere og småbedrifter.

 • Bolig og nærmiljø

  Averøy er et Norge i miniatyr med stor variasjon i landskap og natur. Dette gir rike muligheter for friluftsliv og rekreasjon, men også muligheter for nærhet til byliv og tettere boligområder for de som ønsker det.

 • Samferdsel og kommunikasjon

  Gode og effektive kommunikasjoner er nøkkelen til økt bosetting. Det utvider arbeidsmarkedsregioner, gir økte muligheter for arbeid og bedre rammebetingelser for eksisterende næringsliv. Dette gjør kommunen mer attraktiv for nyetableringer.

 • Reiseliv

  Averøy har naturgitte forutsetninger for å kunne øke satsingen på reiseliv. Reiseliv er en viktig næring i Averøy, og vil bli en av de største næringene i kommunen fremover. Averøy Venstre har et klart mål om å øke verdiskapningen i reiselivsnæringen.

 • Barnehage, skole og utdanning

  Vi er opptatt av at alle barn skal oppleve mestring, trivsel og læring tilpasset sine egne forutsetninger. Barn som vokser opp i Averøy skal forvente en barnehage og skole med høy kvalitet – både faglig og sosialt, med lærere som jevnlig får mulighet til faglig påfyll og videreutdanning.

 • Ungdom

  Støtte tiltak som stimulerer ungdom til aktivitet og læring også på fritiden, og legge til
  rette for at ungdommen blir bedre kjent med kommunen, med tanke på å skape
  identitet og tilhørighet.

 • Tilflytting og innvandring

  Averøy kommune skal markedsføres som en komplett kommune med gode bomuligheter, et rikt kulturliv, en flott natur og et vitalt næringsliv, og som har gode barnehager, gode skoler og gode samferdselsløsninger med kort reisetid til sentrale servicetilbud og myndigheter.

Våre folk