Til innhold

Smøla Venstre

I Smøla Venstre er vi mange som ønsker å gjøre en innsats til det beste for Smølasamfunnet.

Kommunepolitikk handler om vår hverdag og utvikling av lokalsamfunnet vårt, som vi ønsker å bidra til, på best mulig måte.

Smøla Venstre vil bla arbeide for:

 • gode oppvekstvilkår for barn og ungdom
 • bygging av omsorgsboliger
 • variert boligbygging
 • samferdsel -ferger – buss – hurtigbåt
 • bedre veivedlikehold
 • offensiv næringssatsing
 • stimuleringstiltak for økt tilflytting
 • plan for rekrutering
 • økt fokus på miljø og klima
 • helse og omsorg
 • følgetjenester for fødende
 • gode ambulansetjenester

 

Er dette områder du ønsker det skal jobbes med? – Ja, da må du stemme Venstre. Vi vil være med å utvikle alle deler av kommunen!

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.

Våre folk