Til innhold
Brita K. Thorsvik, Abdellatif Aouichaoui, Bjørn S. Hojem, Grethe Dyrstad og Ingunn Leirset, Foto: Ole Alexander Kirknes
For folk som bryr seg

Om oss

Verdal Venstre er kommunens eneste liberale parti. Vi arbeider for en liberal og radikal politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk som på alle områder gir mer til dem som trenger det mest.

I perioden 2015-2019 har vi 1 representant i kommunestyret. Vårt kommunestyremedlem Bjørn S. Hojem sitter som 1 vara til formannskapet i perioden. I tillegg er Bjørn S. Hojem fast medlem i Komite Mennesker og Livskvalitet.

 

Våre folk