Til innhold
Fauske
Foto: Hilde Nystad

Sammen tar vi Fauske framover

Fauske Venstre

Fauske Venstre har en grønn tråd fra en god oppvekst for våre barn, en god og utviklende skole som skaper trygge mennesker, via et næringsliv med bredde og varierte oppgaver, til en omsorgsfull og nærværende eldreomsorg som gjør siste delen av livet trygg. Og over det hele: et brennende engasjement for å verne klima og natur, en forutsetning for gode og frie liv.

Vil vil samarbeide med alle som vil ta Fauske framover!

 • Frihet starter i skolen

  Å sørge for en god skole er kommunens kjerneoppgave. I et sosialliberalt samfunn er skolen spesielt viktig. Den sørger for at alle, uansett bakgrunn og utgangspunkt, skal få muligheter til å lykkes og leve som de vil. Alle barn bør kunne finne sine talenter, enten de er kunstnere, akademikere eller praktikere. Gode lærere med høy faglig kompetanse er nøkkelen til god læring.

 • Klimakampen er nå

  Fauskes største attraksjon er naturen vår. Det er vårt ansvar å bevare den, for oss, for regionen og for kloden. Skal våre barn oppleve frihet, må vi ta klimakampen nå. Frihet er også å kunne puste ren luft, bli sliten på en fjelltopp, spise sunn mat fra hav og land – og den friheten må vi sikre.

 • Utvikling krever nye løsninger

  Fauske kommune skal ha muligheter for alle. Vi må jobbe målrettet for å kvalifisere nye Fauskeværinger slik at de kan komme seg raskt ut i arbeid, og tilby praksisplasser og deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne. Et mangfold av arbeidsplasser gir tilbud til et mangfold av arbeidstakere, og gjør kommunen attraktiv.

 • Hjelp når du trenger det

  Alle som bor i Fauske skal få hjelpen de trenger, og det er kommunens ansvar å sørge for det. Men alt må ikke skje i kommunal regi. Vi vil slippe flere til, for å utfordre og supplere det kommunale tilbudet – men aller viktigst: Fordi behovene blir større og vi trenger flere tilbud. Kommunen skal ha ansvaret for tilbud og rammer, og må bli en dyktig bestiller av tjenester tilpasset behovene i kommunen.

Våre folk